Tidsregistrering via appen för Managers / Redovisningsekonomer

Anställda kan registrera timmar i tidsregistreringen via sin Visma Nmbrs-miljö i webben eller genom mobilversionen. Om en anställd skickar in sina timmar via appen skickas dessa till nästa steg i godkännandekedjan. Vem detta är beror på de inställningar som finns uppsatta i er godkännandekedja. Detta ställs in i din webmiljö.

Efter att tidsregistreringen blivit godkänd i det sista steget i godkännandekedjan kommer det bli markerat som “Godkänt” i den anställdes kalender i både web-versionen samt mobilappen. Vänligen notera att det inte är möjligt att godkänna en tidsregistrering via mobilappen, utan detta måste göras via web-versionen.

För att tidsregistreringen ska kunna hanteras av en manager måste båda ha skrivrättigheter i tidsregistreringsmodulen. Dessa inställningar kan hanteras under Master-inställningar “Användare”

För att en förfrågan i tidsregistreringen ska bli synlig behöver du se till att modulen för avvikelseformulär är synlig. Du hanterar detta under inställningar på högsta nivån. Gå sedan till inställningar → användare → användarmallar.

Om du vill veta mer om hur anställda kan använda Nmbrs mobilapp, se artikeln nedan

Tidsregistrering via mobilappen

Kommentarer

Knowledge base