Tidsregistrering via appen för Managers / Redovisningsekonomer

Anställda kan registrera timmar i tidsregistreringen via sin Visma Nmbrs-miljö i webben eller genom mobilversionen. Om en anställd skickar in sina timmar via appen skickas dessa till nästa steg i godkännandekedjan. Vem detta är beror på de inställningar som finns uppsatta i er godkännandekedja. Detta ställs in i din webmiljö.

Efter att tidsregistreringen blivit godkänd i det sista steget i godkännandekedjan kommer det bli markerat som “Godkänt” i den anställdes kalender i både web-versionen samt mobilappen. Vänligen notera att det inte är möjligt att godkänna en tidsregistrering via mobilappen, utan detta måste göras via web-versionen.

För att tidsregistreringen ska kunna hanteras av en manager måste båda ha skrivrättigheter i tidsregistreringsmodulen. Dessa inställningar kan hanteras under Master-inställningar “Användare”

För att en förfrågan i tidsregistreringen ska bli synlig behöver du se till att modulen för avvikelseformulär är synlig. Du hanterar detta under inställningar på högsta nivån. Gå sedan till inställningar → användare → användarmallar.

Om du vill veta mer om hur anställda kan använda Nmbrs mobilapp, se artikeln nedan

Tidsregistrering via mobilappen

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...