Teknisksupport

Denna artikel ger information om systemkraven för att använda Visma Nmbrs, prestandan för Visma Nmbrs och lösa problem relaterade till prestanda.

Systemkrav

Den här artikeln beskriver vilka minimikrav ditt system behöver för att Visma Nmbrs ska fungera korrekt. I vissa fall kan du behöva rådfråga din administratör eller med din organisations systemadministratör.

Eftersom Visma Nmbrs används via en webbläsare, är funktionaliteten bunden till de typiska egenskaperna som finns i webbläsare som används. Det betyder att systemet kanske inte alltid fungerar på ett sätt som du är van vid i andra (Windows) appar.

 

Laddtid / Prestanda

Om ditt system uppfyller kraven och du fortfarande upplever långsam laddningstid/prestanda är det viktigt att verifiera om denna laddningstid skiljer sig från Visma Nmbrs vanliga laddningstider. Om så är fallet kan du använda följande artikel för att avgöra om orsaken ligger hos Visma Nmbrs eller någon annanstans.

Kommentarer

Knowledge base