Vad betyder det när den anställde får anvisningen: "Lönesbesked är under granskning"?

Om den anställde får meddelandet; "en ändring har gjorts och därför är lönebeskedet under granskning" när du öppnar ett lönebesked betyder det att det finns en lönekörning (kan även vara en korrigeringskörning) som ännu inte har gjorts synlig för den anställde.

image__30_.png

 

För att göra en lönekörning synlig måste du göra den (föregående) lönekörningen synlig, enligt nedan:

Screenshot_2022-05-31_at_10.51.31.png

 

 

Kommentarer

Knowledge base