Tidsregistrering via appen för chefer/revisorer

Anställda kan registrera timmar i tidsregistreringen via kundmiljön, samt via sin mobilapp. Om en anställd skickar in timmar i appen skickas detta till nästa steg i godkännandekedjan. Vem detta är beror på vilka inställningar som finns tillgängliga i din autentiseringskedja och dessa inställningar görs i din webbmiljö.

Efter att tidsregistreringen har godkänts av det sista steget i godkännandekedjan kommer den att markeras som "Godkänd" i medarbetarens kalender i både kundmiljö och mobilapp. Observera att det inte går att godkänna en tidsregistrering via appen, detta måste hanteras i kundmiljön.

För att en tidsregistrering ska kunna hanteras av en chef måste båda ha skrivbehörighet i tidsregistreringsmodulen. Dessa inställningar kan hanteras under Huvudinställningar, "Användare" & "Användarkort".

För att en begäran om tidsregistrering från en anställd ska synas behöver du se till att avvikelsemodulen är synlig. Vänligen ställ in detta genom att klicka på "Ändra" i det övre högra hörnet, gå sedan till "Lön" i menyn och gör modulen "Timer" synlig.

Om du vill veta mer om hur en anställd kan använda mobilappen, se följande artikel

Tidsregistrering genom appen

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...