Justera inställningarna för en löne- eller timkod

Exempel: Du vill lägga till en lönedel med ett fast värde, men detta fasta värde är inte standard i Visma Nmbrs, såsom ersättning för resekostnader per kilometer.

Lönemodell / Timmodell

Screen_Shot_2018-11-28_at_11.12.16.png

På Koncernnivå, gå till Lönemodell eller Timmodell, beroende på exakt vad du vill justera.

Välj Lönekod / Timkod

63.png

Om du klickar på 'Välj lönekoder' kan du lägga till lönekoder i lönemodellen.

Det är också möjligt att ändra beskrivningen av en lönekod genom att klicka på lönekoden och sedan på 'Ändra lönekodsbeskrivning'.
Observera: En sektorslönekod på revisorsnivå kan aldrig skrivas över på gäldenärsnivå.

Du kan ändra det fasta värdet på en lönekod med 'Ändra värde'.

Beskrivning

64.PNG

Ange ett tydligt värde under 'Beskrivning' så att lönedelen är lätt att identifiera senare. Klicka sedan på "Spara".

Detalj värde

65.png

Ange önskat värde och klicka på "spara"

Anpassade lönekoden

66.PNG

Lönekodsutgång

Observera: Om du har justerat en timkod måste du även justera lönekoden.

67.png
När du klickar på timkoden ser du till höger den utgående lönekoden för denna timkod.
Det är den lönekod som även står på lönebeskedet.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...