Sätt upp integration med Visma.net

Den här artikeln kommer att förklara integrationen med Visma.net. Följande ämnen kommer att tas upp:

 

  1. Visma.net auktorisering
  2. Skicka journalanteckningar till Visma.net
  3. Felmeddelanden Visma.netVänligen observera!

  • För att ställa in integrationen måste du vara utloggad från Visma.net. Annars kommer ett fel att visas.
  • Journaler kan inte skickas när företaget är markerat som "Testföretag" eller när gäldenären är blockerad.
  • Det finns ingen XML-nedladdningsfil. För att skicka till Visma.net används ett annat format som inte går att ladda ner.

Visma.net auktorisering

Kontrollera mallinställningarna i Visma Nmbrs

Ställ först in rättigheterna för Procountor att "skriva" i den använda mallen. Läs den här artikeln hur du justerar mallar: Justera mallar

Skapa ett Visma.net-konto i Visma Nmbrs

För att ställa in integrationen, gå till Visma.net-inställningarna på masternivå under rubriken 'Integration'. Skapa ett nytt konto (1) som sedan måste auktoriseras. Det finns inga begränsningar för detta användarnamn. Efter att ha angett ett användarnamn kan du auktorisera kontot genom att klicka på Visma-ikonen (2).
Auktorisera det skapade kontot

Logga in på den visade sidan från Visma.net

Efter en lyckad inloggning måste du trycka på tillåt:

När du har valt företaget kommer du att se ett "framgångsmeddelande":

 

Uppdatera sidan i Visma Nmbrs

Det sista steget för att auktorisera kontot är att uppdatera sidan. Efter förnyelsen kommer ikonen att färgas och det röda meddelandet försvinner.

Efter att ha uppdaterat sidan:

 

Kartläggningsförvaltningar

Efter att ha auktoriserat kontot kan förvaltningarna kartläggas. Gå till fliken "Administrationer" och välj "Ny mappning". Efter detta kan företaget väljas i Visma Nmbrs och administrationen i Visma.net.

Kostnadsställen och kostnadsenheter kallas Dimensioner i Visma.net. När du använder kostnadsställen och/eller kostnadsenheter måste du aktivera kryssrutan för dessa dimensioner och fylla i beskrivningen av dimensionerna. Detta måste likna beskrivningen av måtten i Visma.net.

 

 

Skickar till Visma.net

 

Att skicka journalerna

När integrationen är färdigställd kan journalanteckningarna Exportera på företagsnivå användas för att vidarebefordra journalanteckningarna till Visma.net. Se den här artikeln för mer information:
Journalposter Export.

När tidskrifterna skickas till Visma.net blir logotypen mörk.

Skickar rättelser till Visma.net

När en journal skickas som innehåller en rättelse bokförs den i den period korrigeringen ska gå över.

Detta kan ses i exemplet nedan. Det är en normal körning i mars med korrigeringar under de senaste månaderna. Journalens referens är lika med normalkörningen, men bokförs i den period som korrigeringen sker, i detta fall januari och februari.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...