Att Skapa Anställd Login (Business)

Denna funktion används när du önskar att skapa ett nytt användarkonto för en anställd som behöver får åtkomst till administrationen kopplat till deras roll.  Detta gör du via "Inställningar".

Fliken 'Inställningar' 

Screenshot_2022-06-09_at_13.53.01.png

  1. Navigera till fliken "Inställningar".
  2. Klicka på "Login Anställd" under modulen "Användarkonton".

Att lägga till ett nytt konto 

Screenshot_2022-06-09_at_14.12.48.png

Bocka in den användaren ni önskar att skapa ett nytt konto åt och klicka sedan på "Lägg till Användarkonto". Välj önskad emailadress och användarmall och "Spara".

OBS! Det går endast att skapa ett användarkonto för anställda som det har tillagts en emailadress för i modulen "Personliga Inställningar".

Användarmall User template

Screenshot_2022-06-09_at_14.48.47.png

Du kan sedan hitta den tillagda användaren i tilldelade listan/ användarmall som valdes i det föregående steget. 
Se även denna hjälpartikel för mer information om hur du redigerar en användarmall.

 

Kommentarer

Knowledge base