Datasäkerhet (IT Whitepaper)

IT Whitepaper som är länkad nedan beskriver följande:

  • Plattform och teknik
  • Hosting och distribution
  • Systemkrav
  • Utvecklingsprocess
  • Säkerhet och åtkomst
  • Säkerhetskopiering och tillgänglighet
  • Samtycke och kontinuitet

     

Kommentarer

Knowledge base