Konfigurera mutationsformulär (administratörer)

Den här artikeln visar hur du kan ställa in mutationsformer. Detta gör att anställda (med anställd inloggning) och arbetsgivare (med företagsinloggning) kan skicka in mutationsformulär.

 

Skapar mutationsformmodellen på masternivå

För att använda mutationsformulär för anställda och företag måste du först skapa en 'mutationsformmodell' på masternivå. Modellen kan skapas under Inställningar -> Globala inställningar -> Inställningar för mutationsformulär. Bilden nedan visar var du hittar dessa inställningar:

Screen_Shot_2018-11-05_at_16.26.15.png

Efter det kommer du att se en standardmodell med namnet "Mutation Forms Model (Default)". I denna modell är allt uppställt och inställningarna kan justeras som du vill (se nästa avsnitt för mer information). Det är också möjligt att skapa en helt ny modell. För att göra detta, klicka på "Ny modell" (se bilden nedan):


56.png

Här behöver du bara välja ett namn på modellen. Klicka sedan på "Spara". När den här nya modellen har skapats, under fliken 'Modelunderhåll', kan du justera bedömningskedjan och lägga till eller ta bort mutationsformer.

Underhåll av mutationsformmodell

När du väljer 'Modelunderhåll' kan du välja den modell du vill justera:


47.png


Anställda mutationsformulär (bedömningskedja)

I den övre delen av modellen kan du ställa in bedömningskedjan för mutationsformulären för anställda. Varje mutationsförsök som lämnas in av en anställd kommer att synas i bedömningskedjan. Bilden nedan visar ett exempel på en bedömningskedja för mutationsformuläret för anställda, som är uppdelat i fyra olika steg:

40.png


Detta exempel visar följande:

Steg 1: Anställd begär en ändring med hjälp av ett mutationsformulär.

Steg 2: Chefen får formuläret. I det här fallet är det avdelningschefen. Om medarbetaren inte har någon avdelningschef kommer blanketten att tas emot av medarbetarens chef. Om medarbetaren inte har en direkt chef, hamnar formuläret i inkorgen "Otilldelade förfrågningar".

Steg 3: Om chefen godkänner formuläret går formuläret till en specifik användare (med en företagsinloggning). Den specifika användaren kan ställas in på företagsnivå. Om ingen specifik användare är inställd på företagsnivå går formuläret till den företagsinloggning som är aktiv på företaget.


Observera! När en specifik användare har skapats men den här användarens konto har löpt ut eller återskapats, kommer formulären automatiskt att tilldelas den första företagsinloggningen som skapas. Du måste sedan spara inställningarna med en specifik användare igen.

Steg 4: När den specifika användaren har godkänt formuläret går formuläret till revisorn. Här kan en specifik användare återigen ställas in, eller så går formuläret till en revisorsinloggning.


Det är möjligt att ta bort användare från denna kedja. För att göra detta, klicka på relevant block och ta bort bocken. Självklart måste det alltid finnas en användare (chef, kund eller revisor) aktiv för att kunna godkänna medarbetarens mutationsformulär. Därefter hoppas detta steg i bedömningskedjan över. Bilden nedan visar vilken bock som måste tas bort:

58.png

Det är också möjligt att byta användare i kedjan. Du kanske till exempel vill ha medarbetarens chef överst, följt av avdelningschefen (som visas på bilden nedan). För att göra detta, klicka på den användare du vill flytta och dra dem uppåt eller nedåt:

41.png


Anställda mutationsformulär (formulär)

Förutom bedömningskedjan kan du även välja blanketter här. För att göra detta, välj "Välj ny anställds formulär":

42.png

Därefter kan du lägga till eller ta bort formulär från modellen genom att bocka eller avmarkera dem:


52.png

 

Lägga till en utvärderingskedja till mutationsformulär för anställda:

I modellerna för medarbetarformulären erbjuder vi möjligheten att skapa flera bedömningskedjor. Detta gör att du kan låta vissa medarbetarformulär flöda genom en specifik bedömningskedja.

 

44.png

 

1. Välj den mutationsformmodell du vill använda.

2. Lägg till en ny bedömningskedja.

3. Justera kedjan som du vill genom att klicka på blocket.

4. Välj de medarbetarformulär du vill använda med denna bedömningskedja.

 

Vänligen notera!
Det går inte att välja samma medarbetarformulär för flera bedömningskedjor. Om ett specifikt formulär tilldelas en kedja och sedan väljs för en annan kedja, kommer formuläret att flyttas från kedjan där det först ingick till kedjan där det senast var. För mutationsformerna 'Kontakt' och 'Kontrakt', chef kan ställas in som slutgiltigt godkännande. Kort sagt, om bedömningskedjan är korrekt konfigurerad (avaktivera företags- och revisorsgodkännanden), kan chefen godkänna och implementera detta formulär.Företagsmutationsformulär (bedömningskedja)

I den andra delen av modellen kan företagsmutationsformer sättas upp. Här kan du kontrollera bedömningskedjan för företagsformerna; ingenting i denna kedja kan justeras. Bilden nedan visar bedömningskedjan:

45.PNG

Ett formulär kan skickas (en begäran om ändringar) av alla företagsinloggningar som har behörighet att skicka in mutationsformulär. Därefter skickas blanketten till revisorn som kan godkänna den. Det finns inget sätt att välja en specifik användare. Artikeln nedan förklarar hur du skapar en företagsinloggning:Företagsmutationsformulär (formulär)


Förutom bedömningskedjorna kan du även välja blanketter när du ställer upp modellen. För att göra detta, välj "Välj ny anställdsformulär". Därefter kan du lägga till eller ta bort formulär från modellen genom att bocka eller avmarkera dem:

46.png


Konfigurera mutationsformmodellen på företagsnivå

Du kan välja en mutationsformmodell på företagsnivå. Genom att göra det anger du att inställningarna i denna modell gäller för detta företag. Gör detta på företagsnivå under Inställningar -> Verktyg -> Inställningar för mutationsformulär. Välj sedan "Redigera", där du kan välja den modell du vill använda. Detta illustreras i bilden nedan:


59.png

Du kan också ställa in specifika användare på företagsnivå. För att göra detta, klicka på relevant block och välj användaren från rullgardinsmenyn:

60.png


Konfigurera lönemodellen för deklarationsformuläret

Om du har angett i mutationsformulären för anställda eller företag att 'Deklarationsblanketten' finns tillgänglig kan du välja en lönemodell på företagsnivå där lönekoderna finns listade. Arbetstagaren eller arbetsgivaren kan sedan välja bland dessa i deklarationsblanketten. Bilden nedan visar hur standarddeklarationsmodellen används.

61.png

Om du vill skapa din egen lönemodell för mutationsformerna, läs artikeln nedan om att skapa lönemodeller:

Video's

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...