Löner Workflow

Denna kategori beskriver hur allt om löneworkflow och mutationsformulär kan ställas in och hur dessa funktioner optimerar löneadministrationen:

Löne Workflow

I Visma Nmbrs kan månadslöneuppgifterna, som att hantera en lönekörning, synliggöra lönebesked och lämna in Löneskattedeklarationen, schemaläggas via Lönearbetsflödet eller utföras automatiskt.

Ett löne workflow består av olika "spår": löneperioden, löpningen, löneskattedeklaration och pensionsexportuppgifter. Du kan aktivera dessa, få dem ifyllda automatiskt, skicka meddelande om deras överföring och vid behov ange vilka kontakter som får aviseringarna.

Se artiklarna nedan angående de tillgängliga löneworkflowuppgifterna och betydelsen av färgerna och symbolerna i löne workflow.

Standard workflows
Visma Nmbrs har tre standard, fördefinierade inställningar för löne workflow som du kan använda och kan ändra vid behov på global nivå och företagsnivå.
Användare kan tilldelas specifika löneworkflowuppgifter på båda nivåerna.

Skapa dina egna Löne Workflow inställningar
Du kan också skapa löne workflow som är helt anpassade. Om du vill göra detta måste du först skapa det på global nivå. Sedan kan du välja det för ett företag och ändra det om det behövs. Användare kan tilldelas specifika löneworkflowuppgifter på båda nivåerna.


Lön workflowguider
Om du har valt ett standard workflow eller ett anpassat workflow har skapats kan du använda löneworkflow guider. Dessa guider gör det möjligt att utföra en specifik löne workflow uppgift för en grupp företag samtidigt (baserat på tagg, lönearbetsflöde eller tidsram).

Saker att tänka på i löne workflow
Det är möjligt att löne workflow avbryts eftersom det finns en avvikelse från standardprocessen; till exempel i en förkörning eller en retroaktiv körning. Detta förklaras ytterligare i artikeln nedan:

Att schemalägga löneskattedeklarationen i löne workflow kräver särskild hänsyn, eftersom löneskattedeklarationen måste schemaläggas innan följande period börjar:

 

Skapa kontakter
Närhelst en workflowuppgift utförs kan du skicka ett meddelande till en kontakt. Kontakten måste först konfigureras. Följande artikel förklarar hur du gör detta:

 

Mutationsformer

Anställda och arbetsgivare kan själva göra ändringar via Mutationsformulär – ett alternativ till att leverera ändringar via telefon, e-post, fax, etc.

Om de anställdas mutationsformulär är korrekt uppsatta kan en anställd skicka in en begäran som sedan kan godkännas av chefen eller av företagets och/eller revisorns inloggning.
Vid godkännande införlivas ändringarna i Nmbrs-databasen, vilket innebär att kopiering av data från till exempel ett e-postmeddelande inte längre är nödvändig. Detta gäller till exempel vid inlämning av anspråk.

 

För att kunna använda formuläret Mutation måste en mall skapas på högsta nivå, som sedan kan konfigureras på företagsnivå. Artiklarna nedan förklarar hur du kan göra detta:

 
Den snabba inmatningsfunktionen fungerar som en företagsmutationsform. Revisorn skapar ett snabbinmatningsformulär, som fungerar som mall för arbetsgivaren, alternativt kan revisorn själv lägga in uppgifter. På så sätt kan exempelvis en arbetsgivare snabbt och enkelt ange olika belopp för olika anställda samtidigt.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...