Konfigurera ett anpassat Payroll Workflow på företagsnivå

Närhelst du vill tillämpa workflow inställningar för löner på ett företag som skiljer sig från standardinställningarna, kan du göra detta på företagsnivå för det företaget.

Observera: Workflow inställningarna för lönen måste fyllas i med önskade åtgärder, annars kan dessa åtgärder inte utföras.

Payroll Workflow inställningsdashlet

120.png

1. Gå till företaget

2. Gå till 'Start' fliken.

3. Klicka på 'Mer...' i  'Payroll Workflow inställningar' dashlet.

Payroll Workflow inställningar för företaget

122.png

1. Du kan klicka på "Redigera" när du vill välja ett annat definierat Payroll Workflow. Du kan också använda något av våra vanliga payroll workflows.

2. Välj en inställning du vill stänga av eller ändra. Det är inte möjligt att lägga till åtgärder här som inte ingår i standardinställningarna för lönearbetsflödet. Du kan dock justera standardinställningarna, såsom automatisk körning och körning efter ett visst antal dagar.

3. Löneskattedeklaration åtgärdsspår, börjar med att skapa en löneskattedeklaration) utförs alltid efter en körningsbegäran (för en lönekörning) eller efter en körlås (för löneskattedeklarationer). Om du väljer 'Efter periodens start' kan du även välja ett fast datum. Åtgärderna som kommer efter det i ett spår kommer att exekveras efter det angivna antalet dagar har gått sedan föregående åtgärd.

Det är också möjligt att här specificera vem som ska ta emot signalerna relaterade till workflowåtgärderna.
I den här artikeln kan du se vilka kontaktpersonerna är och var du kan ställa in dem: Kontaktpersoner för signaler.

Återställ och generera inställningar

123.png

Till höger om inställningarna för Payroll Workflow på företagsnivå finns två knappar.

1. Klicka på "Återställ" för att återställa alla inställningar som du har ändrat till de valda standardinställningarna eller självgjorda inställningar.

2. Klicka på 'Generera inställningar' för att låta Nmbrs® automatiskt fylla i inställningarna. Att generera workflowinställningarna för löner innebär att man tar en ny titt på vilka uppgifter som har utförts. Nmbrs gör detta baserat på tidigare inställningar. Om du till exempel inte har angett några pensionsinställningar för företaget, tar Nmbrs bort arbetsflödesspåret 'Pension export'.

 

Payroll Workflow för lönekörning

124.png

Gå till 'Lönehantering' på företagsnivå för att se, kontrollera och utföra lönearbetsflödesåtgärderna.

Olika alternativ:

1. Klicka på 'Mer...' för att gå till sidan 'Detaljer' för Lönekörningen respektive Löneskattedeklarationen.

2. Närhelst en ruta färgas grön betyder det att åtgärden har utförts. Klicka på den gröna rutan för att se detaljerna.

3. Närhelst en ruta färgas gul betyder det att inte alla åtgärder har utförts ännu. Klicka på den gula rutan för att utföra de åtgärder som fortfarande behöver utföras. Färgen gul indikerar att ett lönearbetsflödesspår innehåller såväl gröna som vita rutor.

4. Närhelst ett mellanslag färgas vitt betyder det att åtgärden ännu inte har utförts. Klicka på det vita utrymmet för att utföra åtgärden.

5. När du ser den här ikonen betyder det att den här åtgärden utförs automatiskt.

Dölj åtgärder

125.png

1. För att göra lönearbetsflödet lättare att läsa, kanske du vill komprimera listan med åtgärder; då ser du bara rubrikerna på spåren och inte alla åtgärder. För att göra detta, klicka på triangeln. Genom att klicka på triangeln igen expanderar du listan för att visa alla enskilda åtgärder igen.

2. En ny åtgärd planeras för varje åtgärd som du utför. I inställningarna har du valt om denna åtgärd ska utföras automatiskt eller manuellt. Förutom åtgärder som fortfarande behöver utföras kommer du att se en klocksymbol: denna kommer att vara grön om åtgärden är inställd på "automatisk" eller orange om åtgärden är inställd på "manuell".

Payroll Workflow Uppgiftslista och körförfrågan

126.png

I dashlets 'Löne workflow uppgiftslista' och 'Kör begäran' ser du en översikt över kommande åtgärder. Du kan klicka på åtgärderna för att utföra dem.

Dessa listor visar automatiska såväl som manuella åtgärder.

Payroll Workflow översikt

127.png

1. På startsidan på företagsnivån hittar du instrumentpanelen 'Löne workflow översikt'. Detta är en översikt över löne workflows från de senaste tre perioderna tillsammans med status för var och en.

2. Om du vill kan du kolla in i instrumentpanelen 'Skickade varningar' för att se om alla varningar som hör till workflow har skickats korrekt och till rätt adress.

 

Observera: Närhelst workflowinställningarna under perioden justeras för uppgifter som redan är planerade, kommer dessa ändringar inte att träda i kraft förrän nästa period då åtgärder redan är schemalagda. Detta beror på att de schemalagda åtgärderna i fråga är baserade på de "gamla inställningarna".

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...