Tilldela Workflow uppgifter till användare

Du kan koppla alla åtgärder i ett företags löneworkflow till en användarmall. För att göra detta, tilldela uppgifterna på företagsnivå eller fliken "Inställningar" till en mall. I instrumentpanelen "My Payroll Workflow Tasks" på startsidan ser du bara de åtgärder som är tilldelade dig. Det betyder att du inte kommer att se några åtgärder i din uppgiftslista som du inte behöver utföra.

Filtret har ingen inverkan på behörigheter. Du kan fortfarande utföra alla åtgärder i löne workflow, inklusive åtgärder som inte är tilldelade dig.

Löne Workflow inställningar

 

På fliken "Inställningar" eller via instrumentpanelen "Inställningar för löne workflow" på företagsnivå kan du länka mallanvändare med åtgärder. Klicka här för att länka en mallanvändare.

110.png

Välj den eller de användarmallar som måste utföra denna åtgärd. Har du skapat dina egna mallar så ser du även dessa på listan.

111.png

Efter sparandet måste du återställa lönearbetsflödet för att aktivera de nya inställningarna.

112.png

Ikoner visas i lönearbetsflödet när du har länkat användare.

- En mörkgrå/svart ikon betyder att åtgärden är tilldelad dig.
-En ljusgrå ikon betyder att åtgärden inte är tilldelad dig.

113.png

 

Mina Workflow uppgifter för löneadministration

På fliken 'Start' hittar du instrumentpanelen 'Mina löne Workflow uppgifter'. Den här uppgiftslistan visar endast uppgifter som är tilldelade dig.

114.png

Du kan utföra Workflow uppgiften direkt från den här instrumentpanelen eller så kan du klicka på "Mer" för att se alla uppgifter. Du kan då också utföra uppgiften från denna sida:

115.png

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...