Standard Lönebesked workflows

Du kan skapa ditt eget löneworkflow via fliken "Inställningar". Du kan också använda ett av de vanliga workflow i Visma Nmbrs.

Videon nedan visar hur du arbetar med standardlöneworkflows. I resten av artikeln förklaras även stegen:

 

Löne Workflow inställningar

104.png

Under workflowinställningarna på företagsnivå finns det tre vanliga lönearbetsflöden. 'Standard', 'Standard med körningsförfrågan' och 'Standard automatisk'.

Välj önskad standardinställning för workflow och klicka på "Spara".

Standard

109.png

Standardlöneworkflow skapas för ett företag som vill planera åtgärder och utföra dem manuellt.

1. Den första åtgärden är att bearbeta lönekörningen. När du har gjort detta planeras nästa åtgärder omedelbart.

2. Nästa åtgärder är att visa dokumentvisaren och anställds inloggning. Signalen skickas till användarna.

3. Direkt efter föregående åtgärd planeras lönekörningslåset (körlås). Allt detta måste också utföras manuellt.

4. Efter att du har låst lönekörningen planeras åtgärderna 'Skapa löneskattedeklaration' och 'Skapa pensionsdeklaration' omedelbart för manuellt genomförande.

Omedelbart efter att en av dessa deklarationer har skapats planeras överföringen av deklarationen.

5. När en deklaration har skickats informeras företagskontakten genom att skicka en signal. Se här om du vill skapa en  kontaktperson. 

Standard med körförfrågan

106.png

Löneworkflowinställningen 'Standard med Körförfrågan' är gjord för ett företag som har tillgång till Visma Nmbrs och begär själva körningen, varefter handläggningen utförs av lönehandläggaren/revisorn.

1. Åtgärden 'Begär lönekörning' är den åtgärd som utförs av din klient genom att begära körningen. Därefter planeras nästa åtgärder omedelbart.

2. När körningen har begärts planeras manuell bearbetning av lönekörningen och kontroll av output omedelbart.

3. Efter att löneutgången kontrollerats skickas en signal till företagets kontaktperson och dokumentläsaren blir omedelbart synlig.

4. Slutligen kan du i körhandlingsspåret manuellt synliggöra medarbetarinloggningen, varefter en signal skickas till medarbetaren. Direkt därefter låses lönekörningen automatiskt.

5. Efter att lönekörningen är låst planeras åtgärderna 'Skapa löneskattedeklaration' och 'Skapa pensionsdeklaration' omedelbart för manuell utförande.

Omedelbart efter att en av deklarationerna skapats planeras överföringen av deklarationen, som också ska utföras manuellt.

6. När en av deklarationerna har överförts informeras företagets kontaktperson genom en signal. Se här om du vill skapa en kontaktperson

 

Standard Automatisk

108.png

Löneworkflownställningen 'Standard Automatisk' är gjord för det företag som vill att allt ska ske automatiskt med undantag för att sända returerna.

1. Lönekörningen behandlas automatiskt tio dagar efter periodens början. Det betyder att du har tio dagar på dig att mata in alla mutationer. Revisorkontaktpersonen får en signal om detta.

2. Direkt efter bearbetning av lönekörningen synliggörs körningen i dokumentvisaren och på medarbetarens inloggning. En signal skickas också om detta.

3. Direkt därefter är även lönekörningen låst.

4. Direkt efter att lönekörningen är låst skapas löneskattedeklarationen och pensionsdeklarationen. Deklarationen måste fortfarande lämnas in manuellt.

5. När en av deklarationerna har överförts informeras företagets kontaktperson genom en varning. Se här om du vill skapa en kontakt person

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...