Lön Workflow uppgifter

Detta är en översikt över alla möjliga åtgärder i lönearbetsflödet. I lönearbetsflöden som du skapar själv (dvs inte våra standardarbetsflöden) kan alla dessa åtgärder läggas till.

Arbetsperiodåtgärder

91.PNG

Arbetsperiodsåtgärder utförs vanligtvis av din kund eller någon som har fått tillgång till indataändringar men som inte behandlar löner självständigt.

1. Löneändringar registrerade. Den första åtgärden är att mata in lönemutationer. Detta kan göras av revisorn eller en kund/arbetsgivare. Med denna åtgärd har du en översikt över alla mutationer som har matats in.

2. Kontrollera löneändringar. Här kan du kontrollera de mutationer som klienten/arbetsgivaren har input.

3. Begär lönekörning. Om alla mutationer har kontrollerats och uppgifterna är fullständiga, kan klienten begära lönekörning så att lönerna sedan kan behandlas av revisorn.

Kör åtgärder

93.PNG

Köråtgärder utförs när lönekörningen måste genereras.

1. Utför lönekörning. Den första åtgärden är att bearbeta lönekörningen. Detta genererar lönerna för den aktuella perioden.

2. Kontrollera löneutdata. Med denna åtgärd kontrollerar du de data som behandlas och säkerställer att allt har behandlats korrekt.

3. Gör synlig för dokumentvisaren. Med denna åtgärd gör du lönedokumenten synliga i dokumentvisaren.

4. Gör synlig för anställdas inloggning. Med denna åtgärd kan du synliggöra lönebeskeden för de anställda i medarbetarinloggningen. 

5. Lås lönekörning. Detta gör att du kan låsa lönekörningen (run lock).

Lönedeklarationsåtgärder

94.PNG

Med åtgärder för löneskattedeklaration kan du skapa, kontrollera eller överföra löneskattedeklarationen till skattemyndigheten. Se först till att inställningarna för löneskattedeklarationen är korrekta för företaget.

1. Skapa löneskattedeklaration. Denna åtgärd låter dig skapa löneskattedeklarationen för företaget.

2. Kontrollera löneskattedeklarationen. Med denna åtgärd kan du kontrollera löneskattedeklarationen som du just har skapat. Handlingen kan givetvis även utföras av klienten via dokumentvisaren.

3. Skicka löneskattedeklaration. Med denna åtgärd skickar du den skapade Löneskattedeklarationen direkt till skattemyndigheten.

Pensionsexportåtgärder

95.PNG

Med pensionsexportåtgärder kan du skapa, kontrollera och överföra pensionsexporten till pensionsanstalten. Se först till att pensionsinställningarna är korrekta för företaget.

1.Skapa pensionsdeklaration. Med den här åtgärden skapar du pensionsexporten för företaget.

2. Kontrollera pensionsdeklaration. Med denna åtgärd kontrollerar du pensionsexporten som du just skapat.

3. Skicka pensionsdeklaration. Med denna åtgärd skickar du den skapade pensionsavkastningen direkt till pensionsexekutorn.

 

Videos

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...