Korrigeringskörningar: journalposter och arbetsgivardeklaration

Följ

Vad innebär korrigeringskörning för dina journalposter samt för din arbetsgivardeklaration?

Om du upptäckt ett misstag i en lönespecifikation behöver du inte ta bort lönekörningen och utföra den på nytt. Du kan istället skapa en korrigeringskörning.

De viktigaste anledningarna att utföra en korrigeringskörning istället för att radera en lönekörning är följande;

  • Den data som ingått i lönekörningen har använts som underlag för betalning åt anställda.
  • Denna data har redan blivit skickat till din bokföringsapplikation.

Genom att radera en lönekörning och skapa den på nytt finns det risk att denna inte representerar den data som tidigare använts i ovan nämnda fall. För att återskapa data så att den överensstämmer med det underlag som skickats till bokföringsapplikationen krävs manuell inmatning vilket både är tidskrävande och felkänsligt.

Genom att istället skapa en korrigeringskörning  skapar du ytterligare lönespecifikationer, en utbetalningslista samt journalposter för en period där du redan tidigare utfört en körning. Värdet av denna lönekörning inkluderar den korrigering du genomfört.

Om du skapat en korrigeringskörning som beskrivit ovan kan det innebära att den summa som uppgivits till Skatteverket skiljer sig från tidigare arbetsgivardeklarationen.

När du skapar en arbetsgivardeklaration är värdena i denna alltid baserade på data från nuvarande period.

Följande två situationer kan vara aktuella för din miljö: 

  1. Du skapar två körningar för period 1 och skapar sedan en arbetsgivardeklaration. Arbetsgivardeklarationen innehåller då information från dessa två körningar. Värdena i journalposterna för lönekörning nummer 1 i period 1 + lönekörning 2 period 1 som kommer matcha arbetsgivardeklarationen för period 1.
  2.  Du skapar en lönekörning för period 1 och skapar sedan en arbetsgivardeklaration för samma period. Du utför sedan ännu en lönekörning i samma period. Värdena som ingår i den andra lönekörningen för samma period är inte inkluderade i arbetsgivardeklarationen sedan denna skapades innan den andra lönekörningen gjordes. Värdet från den andra lönekörningen kommer därför automatiskt inkluderas i nästa arbetsgivardeklaration du skapar för att säkerställa att rätt uppgifter skickas in till Skatteverket. Värdet i journalposterna för lönekörning nummer 1, period 1, matchar värdena i arbetsgivardeklarationen för period 1. Värdena i journalposterna för lönekörning nummer 2, period 1, plus de andra värden för period 1 och period 2 matchar de värden som framgår i arbetsgivardeklarationen för period 2.

Exempel för dessa två situationer:

  1. Skapa en arbetsgivardeklaration efter en korrigeringskörning: värdet av korrigeringen inkluderas i arbetsgivardeklarationen.

Företaget har en anställd. I lönekörning nummer 1, period 1, tjänar den anställde 30050 SEK.

 På lönespecifikationen för lönekörning nummer 1, period 1, framgår ett värde av 9441.71 SEK för sociala avgifter och 7172 SEK för inkomstskatt.

I journalposterna för lönekörning nummer 1, period 1, framgår värdet 9441.71 SEK för sociala avgifter och 7172 SEK för inkomstskatt.

Efter lönekörning nummer 1 och före skapandet av arbetsgivardeklarationen för period 1 har du möjlighet att se att lönen för den anställda skulle vara 30250.00 SEK istället för 30050.00 SEK. Du kan hantera detta genom att ändra den anställdas lön i period 1 och skapa en korrigeringskörning i period 1 + en ordinarie lönekörning i period 2.

På lönespecifikationen för lönekörning nummer 2, period 1, framgår värdet av 62.84.00 SEK för sociala avgifter och 64.00 SEK för inkomstskatt. I journalposterna för lönekörning nummer 2 period 1 framgår värdet 62.84 SEK för sociala avgifter och 64.00 SEK för inkomstskatt.

 På lönespecifikationen för lönekörning nummer 2, period 2, är det ett värde av 9504.55 SEK för sociala avgifter och 7236 SEK för inkomstskatt. I journalposterna för lönekörning nummer 2, period 2 framgår ett värde av 9504.55 SEK för sociala avgifter och 7236 för inkomstskatt. 

I journalposterna för lönekörning nummer 2 framgår ett värde av 9504.55 SEK + 62.84 SEK = 9567.39 SEK för sociala avgifter och 7236 SEK + 64 = 7300 SEK för inkomstskatt.

Efter lönekörning nummer 2 skapar du de två lönedeklarationerna för period 1 och period 2. Arbetsgivardeklarationen för period 1 har värde 9441.71 SEK + 62.84 SEK = 9505 SEK för sociala avgifter och 7172 + 64 SEK = 7236 SEK för inkomstskatt.

Arbetsgivardeklarationen för period 2 har ett värde av 9505 SEK för sociala avgifter och 7236 SEK för inkomstskatt.

  1. Skapa en arbetsgivardeklaration före en korrigeringskörning: värdet från korrigeringskörningen inkluderas i nästa arbetsgivardeklaration som skapas.

Företaget har en anställd. I lönekörning nummer 1 för period 1 tjänar den anställde 30050.00 SEK. 

På lönespecifikationen för lönekörning 1 framgår ett värde av 9441.71 SEK för sociala avgifter och 7172.00 SEK för inkomstskatt.

I journalposterna för lönekörning 1 framgår ett värde av 9441.71 SEK för sociala avgifter och 7172.00 SEK för inkomstskatt.

Efter lönekörning nummer 1 skapar du arbetsgivardeklarationen för period 1. Arbetsgivardeklarationen visar ett värde av 9442 SEK för sociala avgifter och 7172 SEK för inkomstskatt.

Efter lönekörning nummer 1 samt efter skapandet av arbetsgivardeklarationen märker du att lönen för den anställda skulle varit 30250.00 SEK istället för 30050.00 SEK. Du korrigerar detta genom att ändra den anställdas lön i period 1 och skapar sedan en korrigeringskörning för period 1 + en normal lönekörning för period 2.

På lönespecifikationen för lönekörning nummer 2, period 1, framgår ett värde av 62.84 SEK för sociala avgifter och 64.00 SEK för inkomstskatt. I journalposterna för lönekörning nummer 2, period 1, framgår ett värde av 62.84 SEK för sociala avgifter och 64.00 SEK för inkomstskatt.

På lönespecifikationen för lönekörning nummer 2, period 2, framgår ett värde av 9504.55 SEK för sociala avgifter och 7236.00 SEK för sociala avgifter. I journalposterna för lönekörning nummer 2, period 2, , framgår ett värde av 9504.55 SEK för sociala avgifter och 7236.00 SEK för sociala avgifter. 

I journalposterna för lönekörning nummer 2, period 2, framgår ett värde av 9504.55 SEK + 62.84 SEK = 9567,39 SEK för sociala avgifter och 7236.00 SEK + 64.00 SEK = 7300.00 SEK för inkomstskatt.

Efter lönekörning nummer 2 skapar du arbetsgivardeklarationen för period 2. Värdena som skulle ha inkluderats i arbetsgivardeklarationen för period 1 är:

9441.71 SEK + 62.84 SEK = 9505 SEK för sociala avgifter. Men det fanns endast ett värde för 9442 SEK. Det saknade värdet av mellanskillnaden mellan 9505 SEK - 9442 SEK = 63 SEK inkluderas i nästa arbetsgivardeklaration som skapas. 

7172.00 SEK + 64.00 SEK = 7236 SEK för inkomstskatt, men endast värdet 7172 SEK framgår i arbetsgivardeklarationen. Mellanskillnaden mellan 7236 SEK – 7172 SEK = 64 SEK framgår i nästa arbetsgivardeklaration.

Arbetsgivardeklarationen har värdet 9505 SEK + 63 SEK = 9568 SEK för sociala avgifter och 7236 SEK + 64 SEK = 7300 SEK för inkomstskatt.

Om du vill ha en översikt över journalposternas värden fördelat per period finns detta att hitta i modulen ”Lönedokument”, se bild nedan.

 

Screen_Shot_2017-09-14_at_15.50.10.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk