För redovisningsekonomer / managers

Följ

Anställda kan göra tidsregistreringar både i webmiljön samt via sin mobilapp. Om en anställd lägger in en tidsregistrering i appen kommer denna skickas till nästa steg i godkännandekedjan. Vem detta är beror på de inställningar som finns i er godkännandekedja och dessa inställningar görs i er webmiljö.

Efter tidsregistreringen blivit godkänd av det sista steget i godkännandekedjan kommer den bli markerad som “Godkänd” i den anställdes kalender både i webmiljö samt mobilapp. Vänligen notera att det inte är möjligt att godkänna en tidsregistrering via appen, detta måste hanteras i webmiljön.

För att en tidsregistrering ska kunna hanteras av en manager behöver denne ha skrivrättigheter i modulen tidsregistrering. Dessa inställningar kan hanteras under Masterinställningar, “Användare” > “Användarmallar”.

För att en förfrågan om tidsregistrering från en anställd ska synas behöver ni se till att modulen för avvikelser är synlig. Vänligen ställ in detta genom att trycka på “Ändra” uppe i högra hörnet, gå sedan till “Lönekörning” i menyn och gör modulen “Tidsregistrering” synlig.

Om ni vill veta mer om hur en anställd använder mobilappen, se följande artikel

Tidsregistrering genom appen

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk