Förskottssemester

Följ

För att tilldela en anställd förskottssemester använder du löneart 3604. När du lägger till löneart 3604 anger du hur många hela dagar förskottssemester en anställd är berättigad till.

Översikt förskottssemesterskuld

På företagsnivå i lönedokumenten hittar du rapporten ”Semesterlöneskuld detaljer”. I den här rapporten får du enkelt en översikt över innestående förskottssemesterskuld för en anställd. Längst ned i rapporten hittar du raden ”Variabel Skuld Tagen i Förskott”.

Vad händer med kvarvarande förskottssemester vid semesterårsskiftet?

Vid utförandet av semesterårsskiftet nollställs dagarna för förskottssemester. För att berättiga en anställd nya förskottssemesterdagar använder du återigen löneart 3604 för att berättiga den anställde nya förskottssemesterdagar.

Vad händer med förskottssemesterdagarna när en anställd arbetat mer än 5 år?

Om en anställd varit i tjänst mer än 5 år så försvinner den anställdes förskottssemesterskuld automatiskt. 

Manuell input av förskottssemesterskuld

Om du håller på att implementera ett nytt företag i Nmbrs använder du dig av löneart 3625 för att ange hur stor anställds innevarande förskottssemesterskuld är.

I vilken ordning plockar Nmbrs semesterdagar?

  1. Berättigade semesterdagar
  2. Sparade semesterdagar
  3. Förskottssemesterdagar
  4. Obetalda semesterdagar

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk