Tidsregistrering

Följ

Anställd - Tidsregistrering

I Nmbrs kan du som anställd enkelt tidsrapportera själv och skapa avvikelser. Följ steg nedan och se videoklipp.

1. Logga in som anställd i Nmbrs. Klicka på "Tidsregistrering".

2. Håll nere musknappen och dra över de dagar du vill markera. I fallet nedan är datumen 8-12 augusti markerade.

3. I rutan som kommer upp kan du kontrollera att uppgifterna stämmer. Under "typ" kan du välja vilken avvikelse du vill rapportera. I fältet "beskrivning" kan du lägga till ytterligare info. Klicka "spara" när allt stämmer.

4. Stämmer det i schemat kan du nu trycka på den gröna knappen "Skicka rapportering" uppe i det vänstra hörnet.

5. Bifoga eventuell bilaga, tryck sedan på "Nästa".

6. Lägg till kommentar om du så önskar, klicka sedan "Skicka" för att skicka begäran till din chef eller löneadministratör (beroende på vem som registrerar och godkänner frånvaro på ditt företag).

7. Din chef eller löneadministratör får nu en notifikation om begärd avvikelse. Du som anställd kommer få ett e-post meddelande när din avvikelsebegäran behandlats.

Manager - Tidsregistrering

Som manager är det din uppgift att godkänna dina anställdas tidsregistrering. Eftersom de anställda rapporterar avvikelser, sådant som skiljer sig från deras heltidsschema, kommer du att godkänna t.ex. semester, övertid, frånvaro och tjänstledighet.

Du kan enkelt godkänna alla avvikelser för en anställd på en och samma gång.

  1. Öppna Avvikelseformulären som är tilldelade till dig.
  2. Klicka på en av Avvikelseformulären, kolla igenom avvikelserna och klicka på "Godkänn".
  3. Färdig! Gå vidare till nästa anställd.

Accountant - Tidsregistrering 

Text om tidsregistrering accountant kommer snart...

Tidsregistreringskoder 

Koderna du använder dig av när du registrerar tid genererar output när du utför en lönekörning. Först genereras output till timkoder och sedan genereras output till lönearter, vilka du även kan se på lönebeskedet. 

Vad är en Timkod?

  • Koder där antalet timmar (eller likvärdigt) kan fyllas i
  • På grund av timlönen så räknas den faktiska lönen ut på lönebeskedet

Vad är en Löneart?

  • Du anger vilka lönearter du ska använda i löneartsmodellen
  • Du kan manuellt lägga till lönearter i dashlet Lönearter
  • Räknar ut värden, tillexempel bonus xxx SEK ()


Nedan kan du se vad de olika tidsregistreringskoderna ger output till. 

Koder Tidsregistrering     Beskrivning    Typ av input
1000 Arbetad Tid Timmar
1004 Sjuk Dagar
1008 Tjänstledig Timmar
1009 Tjänstledig Dagar
1010 Föräldraledighet Timmar
1011 Föräldraledighet Dagar
1012 Vård av barn Timmar
1015 Semester Dagar

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk