Tidsregistreringskoder

Följ

Koderna du använder dig av när du registrerar tid genererar output när du utför en lönekörning. Först genereras output till timkoder och sedan genereras output till lönearter, vilka du även kan se på lönebeskedet. 

Vad är en Timkod?

  • Koder där antalet timmar (eller likvärdigt) kan fyllas i
  • På grund av timlönen så räknas den faktiska lönen ut på lönebeskedet

Vad är en Löneart?

  • Du anger vilka lönearter du ska använda i löneartsmodellen
  • Du kan manuellt lägga till lönearter i dashlet Lönearter
  • Räknar ut värden, tillexempel bonus xxx SEK ()


Nedan kan du se vad de olika tidsregistreringskoderna ger output till. 

 

Koder Tidsregistrering     Beskrivning    Typ av input
1000 Arbetad Tid Timmar
1004 Sjuk Dagar
1008 Tjänstledig Timmar
1009 Tjänstledig Dagar
1010 Föräldraledighet Timmar
1011 Föräldraledighet Dagar
1012 Vård av barn Timmar
1015 Semester Dagar

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk