Projekthantering med Basecamp

Följ

Med Basecamp projektledningsverktyg kan vi arbetar på olika projekt tillsammans med kollegor, externa konsulter och kunder. Dokument, scheman, åtgärder och kommunikation som rör projektet kan återfinnas i det här onlinebaserade projektledningsverktyget, Basecamp.

Programmet ger dig en enkel och bra översikt av projektet och är mycket användarvänligt. Vi behöver inte längre skicka e-mail fram och tillbaka mellan kollegor och kunder angående våra projekt utan kan numera hantera all kommunikation i Basecamp. 

Kommunikation

Skaparna av Basecamp är övertygade om att kommunikation är viktigare än grafik och statistik när det gäller projekt. På din personliga sida som du får tillgång till efter att du loggat in i Basecamp kommer du ha en översikt över alla de senaste ändringarna i projektet. Basecamp finns också tillgängligt som mobilapplikation.

Färre e-mail, bättre översikt

I Basecamp vi kan arbeta med flera projekt samtidigt. När ett projekt skapas kan vi enkelt välja vilka projektmedlemmar som ska vara en del av projektet. Dessutom kan vi bjuda in en tredje part som bara har tillgång till vissa delar av projektet.

Några av de viktigaste funktionerna i Basecamp:

  • Diskussion i Basecamp förhindrar att inboxen för projektledaren blir överfylld. Meddelanden kommer att vara synliga för hela gruppen eller för särskilt utvalda medlemmar. Notifikationer kan ställas in så att projektmedlemmarna får ett email när nya diskussioner finns tillgängliga i projektet. 
  • To-dos är åtgärdslitan i projektet. Medlemmar kan lägga till huvud- och subaktiviteter i To-do listan. 
  • Filer ser till att alla har tillgång till dokument som skapats och delats i projektet. Nya dokument kan läggas till samtidigt som de gamla dokumenten förblir tillgängliga. 
  • Vidarebefordrade mail är email som har skickats för projektet. I princip är det onödigt med e-post under projektets gång, eftersom all kommunikation kan skötas via Basecamp.
  • Event som gäller planeringen av projektet. I eventkalendern kan ni planera och framtida möten rörande projektet. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk