Up & Go Accountant Small

Följ

Att byta till en ny HR- och löneapplikation kan vara en omfattande process. Eftersom vi på Nmbrs® har stor erfarenhet av implementationsprocessen har vi valt att utveckla vårt Up & Go program för att effektivisera och förenkla implementationsprocessen. 

För vem?

Detta program är speciellt utvecklat för:

 • Nya kunder
 • För Accountants som kör upp till 1000 löner/månaden
 • Inga förkunskaper i Nmbrs® krävs 

Mål?

Målen för Nmbrs® Up & Go Program Accountant Small är:

 • Ett få utbildat team som är redo att arbeta med Nmbrs®
 • Egen Nmbrs® miljö, där inställningarna för lön är effektivt ordnade
 • Konverteringen av samtliga/endel av era kunder till Nmbrs®
 • Att era kunder har tillgång till systemet och kan använda det


Programsupport

Up & Go Accountant Small erbjuder följande support: 

 • Extern konsult på plats hos er i två dagar.
 • Direkt och daglig kontakt med Nmbrs® Start Up Team
 • Projektledning med hjälp av Basecamp.
 • Veckovis lägesrapport
 • Fri tillgång till alla implementationsverktyg och allt innehåll i programmet


Programmet

Nedan beskrivs steg för steg den support vi erbjuder. För vissa komponenter omfattar detta en dag på plats som en del av Up & Go Accountant Small. Vår externa konsult besöker er på plats för att gå igenom programmet. Våra konsulter är välbekanta med HR- och lönesystem och vet allt om konvertering från olika system. Nmbrs® Start Up Team ansvarar för planering av implementationen och besvarar alla övriga frågor om konverteringen så att ni snabbt och enkelt kan bekanta er med systemet.


Steg 1 Mål och planering

Steg 1 omfattar förberedelse och planering av implementationen. Detta görs under ledning av Nmbrs® Start Up Team. Tillsammans kommer vi att gå igenom vilka steg som måste ingå i utbildningen och implementationen. Den externa konsulten går tillsammans med er igenom era företagsdetaljer via telefon.


Steg 2 Utbildning 
Under steg 2, efter att vi planerat strukturen, kommer arbetsgruppen att genomgå utbildningen. För all information rörande detta, se sidorna om utbildning i vår kunskapsbank.


Steg 3 Inställningar och förberedelser konvertering

Under steg 3 kommer en extern konsult vara hos er under en heldag för att ha en kick-off och starta projektet. Under denna dag kommer planen att diskuteras, konverteringen kontrolleras och implementationen påbörjas. Ni kommer också att boka in möten för nästa steg. 

4 Konvertering
Under steg 4 görs konverteringen av all data till Nmbrs®. Detta ansvarar du själv för att göra med hjälp av vårt Start Up Team. Innan du sätter igång med steg 3, finns det ett antal saker du måste göra. Till exempel exportera data från ditt gamla system, förbereda importfilen och den faktiska importen. 
Under andra dagen kommer konsulten att gå igenom denna process och kontrollera så att det löper på smidigt. Du kommer kunna börja köra lönerna för dina kunder så snart importen är färdig.
Nu är det dags att börja kommunicera med dina kunder om hur de ska använda sig av ert nya system.

 Steg 4 Konvertering


Steg 5 Kör skarpt
Under steg 5 kommer kunden att börja använda systemet. Du ska kunna göra lönekörningar och kunden ska kunna komma åt sin login och sina uppgifter. Det är fortfarande viktigt att hålla kontinuerlig kontakt med Start Up Teamet för övervakning utan processen. 


Steg 6 Utvärdering
Det slutliga steget är 6, projektet utvärderas över telefon och kvarstående frågor diskuteras. Installationen kontrolleras och projektet avslutas varefter ni kommer att återgå till vårt normala supportflöde.


Kostnad?

Up & Go Accountant Small programmet (t.o.m 1.000 anställda) kostar 17500 SEK (exkl. moms)

Komma igång

Om du vill komma igång med Nmbrs kan du köpa det via ”Mitt Konto” i Nmbrs. Se vår kunskapsbank för instruktioner.
För mer information kan du kontakta support via Nmbrs® kontaktformulär eller per telefon +46 (0)8 525 004 90

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk