Up & Go session Accountant Small

Följ

Härunder har vi förklarat sessionerna som hör till vårt Up & Go Small Program fungerar.

 

Dag 1 Kick Off Konvertering Nmbrs® 

9.30 Diskussion och förklaring av vår Roll Out Plan

  • Diskutera sammansättningen av ett konverteringsteam och vilka roller de olika medlemmarna i teamet kommer att ha
  • Diskutera er kundbas (branscher / kollektivavtal / företag)
  • Sätt ett mål för konverteringen (hur många lönebesked kunder ska konverteringen täcka)
  • Kommunikation om konverteringen med kunder / internt / ledningen / löneavdelningen / övriga avdelningar

10.00 Planering av utförandet

  • Förklaring av de steg som ingår i konverteringen 
  • Talar om vilka risker det finns med en konvertering

11.00 Påbörja med att ställa in Nmbrs® Accountant

  • Förklara hur inställningarna på Masternivå fungerar
  • Eget tema / E-mail inställningar
  • Huvudbok, lönemodell / timmodell, branscher
  • Workflow / Scenario’s / Tags

13.00 Ställ in Defaultföretag och -anställda

  • Förklaring av defaultföretag
  • Kopiera / länka lönmodell / timmodell
  • Ställ in 1 defaultföretag som exempelbransch
  • Ställ in 1 defaultföretag som exempel för småföretag
  • Ställ in defaultanställd

14.00 Ytterligare fördjupning i Nmbrs inställningar 

  • Arbeta utifrån standarden: System – Master - Debitor
  • Ställ in tillstånd / taggar / servicenivåer
  • Skapa dokumentvisare / användare

14.30 Konverteringsverktyg

  • Förklaring av Nmbrs® Konverteringsverktyg
  • Koppla lönearter
  • Export till Excel
  • Förklara eventuellt XML-konverteraren av lönearter

15.30 Förbättra Excelfilen

  • Förbättra datan i Excelfilen eller i nuvarande databas
  • Välj per företag eller per bransch
  • Dokumentera justeringarna av Exceldokumentet

16.00 Importeren i Nmbrs®

  • Kontrollera verksamhet / dokumentera

16.30 Avslutning

  • Boka in dag 2 (specialföretag)

 

Dag 2 Konvertering / Go Live (halvdag)

9.30 Framsteg / hur ni ligger till i konverteringsprocessen

  • Diskutera framsteg / hur ni ligger till i konverteringsprocessen
  • Diskutera målsättningen för Roll Out Planen
  • Diskutera frågor som har kommit upp under vägen

10.00 Ställ in Specialföretag

  • Välj Specialföretag
  • Ställ in 1 defaultföretag som exempelbransch
  • Konvertera specialföretag
  • Kör specialföretag
  • Importera de resterande specialföretagen
  • Konvertera specialföretagen
  • Kör specialföretagen
  • Kontrollera verksamheterna / dokumentera.

11.00 Kontrollera inställningarna i Nmbrs®

  • Tillgång för kunder / anställda
  • Intern kommunikation
  • Ställ in workflow

12.00 Go Live

  • Påbörja lönekörningarna 
  • Kontrollera lönedata
  • Dokumentvisaren

13.30 Avslutning

  • Indien noodzakelijk organiseren extra terugkomdag
  • Extra ondersteuning/training
  • Verwijzen naar kennisbank Support
  • Activeren Nmbrs® update notes

Utvärdering (Skype)

  • Utvärdera projektet
  • Diskutera förbättringar
  • Avsluta projektet
  • Övergå till vanligt Supportflow
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk