Up & Go session Accountant Small

Följ

Härunder har vi förklarat sessionerna som hör till vårt Up & Go Small Program fungerar.

 

Dag 1 Kick Off Konvertering Nmbrs® 

9.30 Diskussion och förklaring av vår Roll Out Plan

 • Diskutera sammansättningen av ett konverteringsteam och vilka roller de olika medlemmarna i teamet kommer att ha
 • Diskutera er kundbas (branscher / kollektivavtal / företag)
 • Sätt ett mål för konverteringen (hur många lönebesked kunder ska konverteringen täcka)
 • Kommunikation om konverteringen med kunder / internt / ledningen / löneavdelningen / övriga avdelningar

10.00 Planering av utförandet

 • Förklaring av de steg som ingår i konverteringen 
 • Talar om vilka risker det finns med en konvertering

11.00 Påbörja med att ställa in Nmbrs® Accountant

 • Förklara hur inställningarna på Masternivå fungerar
 • Eget tema / E-mail inställningar
 • Huvudbok, lönemodell / timmodell, branscher
 • Workflow / Scenario’s / Tags

13.00 Ställ in Defaultföretag och -anställda

 • Förklaring av defaultföretag
 • Kopiera / länka lönmodell / timmodell
 • Ställ in 1 defaultföretag som exempelbransch
 • Ställ in 1 defaultföretag som exempel för småföretag
 • Ställ in defaultanställd

14.00 Ytterligare fördjupning i Nmbrs inställningar 

 • Arbeta utifrån standarden: System – Master - Debitor
 • Ställ in tillstånd / taggar / servicenivåer
 • Skapa dokumentvisare / användare

14.30 Konverteringsverktyg

 • Förklaring av Nmbrs® Konverteringsverktyg
 • Koppla lönearter
 • Export till Excel
 • Förklara eventuellt XML-konverteraren av lönearter

15.30 Förbättra Excelfilen

 • Förbättra datan i Excelfilen eller i nuvarande databas
 • Välj per företag eller per bransch
 • Dokumentera justeringarna av Exceldokumentet

16.00 Importeren i Nmbrs®

 • Kontrollera verksamhet / dokumentera

16.30 Avslutning

 • Boka in dag 2 (specialföretag)

 

Dag 2 Konvertering / Go Live (halvdag)

9.30 Framsteg / hur ni ligger till i konverteringsprocessen

 • Diskutera framsteg / hur ni ligger till i konverteringsprocessen
 • Diskutera målsättningen för Roll Out Planen
 • Diskutera frågor som har kommit upp under vägen

10.00 Ställ in Specialföretag

 • Välj Specialföretag
 • Ställ in 1 defaultföretag som exempelbransch
 • Konvertera specialföretag
 • Kör specialföretag
 • Importera de resterande specialföretagen
 • Konvertera specialföretagen
 • Kör specialföretagen
 • Kontrollera verksamheterna / dokumentera.

11.00 Kontrollera inställningarna i Nmbrs®

 • Tillgång för kunder / anställda
 • Intern kommunikation
 • Ställ in workflow

12.00 Go Live

 • Påbörja lönekörningarna 
 • Kontrollera lönedata
 • Dokumentvisaren

13.30 Avslutning

 • Indien noodzakelijk organiseren extra terugkomdag
 • Extra ondersteuning/training
 • Verwijzen naar kennisbank Support
 • Activeren Nmbrs® update notes

Utvärdering (Skype)

 • Utvärdera projektet
 • Diskutera förbättringar
 • Avsluta projektet
 • Övergå till vanligt Supportflow
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk