Live Pilot Program Accountant

Följ

Innan du byter till ett nytt lönesystem så är det en självklart viktigt att veta vilka fördelar systemet har och hur det kommer att passa för dina kunder. Därför har Nmbrs® skapat ett Live Pilot program för accountants. Nmbrs® Accountant erbjuder enormt manga funktioner I jämförelse med andra stora applikationer och har ett stort försprång tack vare dess skalbarhet och användarvänlighet. Utöver det erbjuder Nmbrs® Accountant många fördelar tack vare applikationens effektivitet med många automatiserade processer som ger våra kunder möjligheten att expandera deras tjänsteutbud. För att ge dig insikt i dessa fördelar och hur  Nmbrs® kan hjälpa ditt företag att växa erbjuder Nmbrs® vårt Live Pilot Program.

För vem? 

 • accountants som är intresserade i Nmbrs® och som vill testa det i praktiken
 • accountants som kör åtminstone 500 löner i månaden
 • ingen förkunskap i Nmbrs® krävs

Mål och resultat 

 • avgöra om du med Nmbrs® väljer en HR-och löneapplikation med vilken du kan erbjuda dina nuvarande kunder det de behöver inom HR- och lönehantering.
 • avgöra om du med Nmbrs® kan effektivisera ditt företags arbete och därmed göra en anselig vinst.
 • avgöra om du med Nmbrs® kan utveckla dina nuvarande lönetjänster, med andra ord också attrahera nya och större kunder med hjälp av Nmbrs®.
 • låta två av dina löneexperter lära sig med om Nmbrs® så att de kan vara ansvariga för att guida ert företag genom ett Roll Out program.

 

Progamsupport 

 • 3 dagars utbildning i Nmbrs®
 • Extern konsult på plats hos ditt företag under 3 dagar
 • Direkt och daglig kontakt med Nmbrs® Start Up Team
 • Projekthantering med hjälp av Basecamp
 • Veckovis lägesrapport
 • Fri tillgång till alla implementationsverktyg och innehållProgram

Programmet är utvecklat så att två av dina löneexperter blir utbildade och guidade i hur implementationen av Nmbrs® går till. Hela vägen från konverteringen tills att ni går live med Nmbrs®. Det kompletta Live Pilot programmet innehåller de 9 stegen nedan.

Steg 1: Förberedelse Live Pilot
I förberedelse för utbildningen av ditt Live Pilot team (steg 2) kommer vi ut till ditt kontor. Förutom att diskutera vad som måste förberedas kommer vi hjälpa er med visa förberedelser för att göra det säkert att Kick Off-dagen kommer bli enkel och effektiv.

Steg 2: Utbildning av Live Pilot teamet, bestående av 2 personer
Genom ett par presentationer kommer ditt Live Pilot Team att få en inblick bakom scenerna av Nmbrs® and lönesystemet. Under den tre dagar långa utbildningen kommer vi att fokusera på basfunktioner, mer komplexa tekniska aspekter Nmbrs® konverteringsverktyg.

Steg 3: Kick Off Live Pilot Nmbrs®
The Live Pilot programmet börjar med en dag på ditt kontor, tillsammans med Live Pilot Teamet kommer vi att diskutera hur vi kommer gå tillväga vid implementationen av Nmbrs. De kommer även få en förklaring av hur de kan komma igång Nmbrs®.

Steg 4: Support konvertering Pilotföretag
Efter Kick-off dagen kommer löneexperterna I Live Pilot Teamet påbörja implementationen av utvalda Pilotföretag. På så vis lägger vi focus på lönehanteringen. Under implementationsperioden kommer dina löneexperter att ha kontakt med vårt Startup Team varje vecka. Under konverteringsperioden kommer en dag att bokas in för att implementera Pilotföretagen I Nmbrs®. För att utföra den här delen av implementationen korrekt kommer en av våra specialister att besöka ditt företag.

Step 5: Pilotföretag Nmbrs® går Live
Efter konverteringensperioden kommer en dag att schemaläggas för när Pilotföretagen i Nmbrs® ska att gå live. En av våra specialister kommer att besöka ditt företag för att genomföra det här steget.

Step 6: Utvärdering Nmbrs®
Nmbrs® projektledare kommer att hålla kontakt med era löneexperter eller andra ansvariga för implementationen och er upplevelse av Nmbrs®. I början av sommaren kommer en utvärdering att göras. Felaktigheter, önskemål och rekommendationer kommer att dokumenteras och i slutet av Live Pilot programmet kommer vi göra en ömsesidig utvärdering och du kommer att få en slutlig rapport. Under denna evolution kommer båda parter ge ett ”Go” eller No Go” angående övergången till Nmbrs®.

Stap 7: Roll Out Program Nmbrs®
Efter att pilotkunderna har gått live kommer vi planera in en dag för att påbörja Roll Out Programmet som kommer hjälpa er att komma igång med Nmbrs på riktigt!

Step 8: Marknadsproposition Nmbrs®
Under steg 7 kommer vi presentera och föreslå en onlinemarknadsproposition för er i kombination med Nmbrs® och vi kommer att boka in en dag för att diskutera detta.

Step 9: Sail Nmbrs®
I juni planeras en dag för cheferna på ditt företag. Under den här dagen kommer onlinemarknadspropositionen i kombination Nmbrs® att utforskas vidare.

 

Kostnad?

 

Investering  Live Pilot (exkl. moms) 

Beskrivning program Pris Belopp Summa
       
Steg 1 förberedelse (konverteringsteam)      
Förberedelsemöte (1 dag) 8500  1 8500
       
Steg 2 Utbildning (konverteringsteam)      
Utbildning Nmbrs® Live Pilot Team (2 pers) (3 dagar) 7500  2 15000
       
Steg 3, 4, 5 Kick Off / Konvertering / Gå Live      
Kick Off Möte (1 dag) 8500  1 8500
Konverteringsmöte (1 dag) 8500 1 8500
Gå Live Möte (1 dag) 8500 1 8500
       
Steg 6 Utvärdering      
Utvärderingsmöte 1 dag 8500 1 8500
       
Steg 7 Roll Out Program      
Roll Out möte 1 dag 8500 1 8500
       
Steg 8 / 9 Marknadsproposition / Sail 2016      
Sail Management Dag @Nmbrs 0 2 0
Utbildning In-Company Marknadsproposition Nmbrs® 7500 1 7500
Nmbrs® Skräddarsydda Animationer (3 animationer) 7500 1 7500
       
       
Total Investering Live Pilot Program 2015     80500 SEK

 

Hur kommer du igång?

För att komma igång med vårt Live pilot program kan du köpa det direkt  via ditt konto Nmbrs®. Se vår kunskapsbank för instuktioner. För mer information kan du kontakta vårt Startup team.

 • sales@nmbrs.se eller via telefon 0703-85 33 55  
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk