Löneinställningar

Följ

Artikeln beskriver allt som har med ersättningar att göra - såsom inställningar, lönemodeller, att lägga till anställda och företag etc.

 

Lägga till företag och anställda

Det första att göra när du startar Nmbrs är att lägga till ett företag samt anställda (samt skapa en koncern om du har en accountant-version). Se videoklipp nedan för instruktioner.

Lägga till ett nytt företag

 

Lägga till en ny anställd

 

Lägga till en ny koncern (endast för Accountants)

Lön

Det finns olika typer av lön som du kan välja för en anställd. Förutom bruttolön, nettolön och bruttolön per timme är också möjligt att ange lön beroende på aktuell arbetsgivaravgift. Läs artikel nedan.

Lönetabell

Ställ in lönetabeller för att enkelt kunna applicera dem på anställda.

Scheman

För lönehantering måste det alltid finnas med ett schema på företagsnivå. Det kan finnas upp till högst fyra heltidsscheman. Ofta betyder heltid att den anställde arbetar 36, 38 eller 40 timmar per vecka.

 • Lägg till schema för ett företag
 • Lägg till scheman för flera företag samtidigt

Undantag

Det är möjligt att ställa in ett undantag, såsom semester eller en 13:e månad på olika sätt. Upp till fyra undantag kan ställas in.

 • Lägga till och ändra i en reservation
 • Ange ackumulerad balans
 • Minsta antal semesterdagar
 • Deltid, procentuella förändringen för beräkning av minimumsemesterersättning

Det finns flera sätt att betala ut lön för dessa undantag:

 • Undantag som betalas ut i ”slutet av månaden”
 • Undantag som betalas ut i ”slutet av perioden”
 • Undantag som betalas ut beroende på nivå
 • Undantag baserat på att ingen utbetalning ska göras
 • Tillfällig utbetalning
 • Undantag som betalas ut i två delar
 • Slututbetalning när den anställde ska sluta

Normala undantag bygger på "pengar". Det är också möjligt att göra undantag som är baserade på "timmar", där alltså antal timmar utgör undantaget. Du kan ändra upp till fyra timmar.

 • Skapa undantag baserat på timmar

Lönemodell

Lönemodellen är en lista över lönekoder som du kan använda för att mata in värden för anställda, såsom avdrag eller bonus. Varje lönekod har ett fast värde. Du kan när du vill göra korrigeringar i en lönemodell manuellt.

 • Skapa lönemodell och fliken Anpassa inställningar
 • Koder för lönesystem och timkoder
 • Ange lönekoder per dag
 • Användning av två lönemodeller
 • Justera det fasta värdet på en lönekod

Timmodell

En timmodell används när en anställd har arbetat olika typer av arbetade timmar. Du kan även ange till exempel sjukdom, bonus eller övertidstimmar genom att föra in koder. Timkoder framkommer inte på lönespecifikationen. Om du vill, kan du även använda dig av snabbinmatning.

 • Fliken ”Skapa timmodell”
 • Fliken ”Ställa in timkoder”
 • Använda två timmodeller

Resekostnader

I Nmbrs är dashleten resekostnader tillgänglig. Resekostnader kan beräknas baserat på körsträcka eller beräknas på en rörlig skala baserad på kilometerersättning. Det är också möjligt att beräkna skatteavdraget.

Resekostnader kan läggas till som fast lön. Betalningar kan också göras baserat på antal semesterdagar. Resekostnader med beskattningsbara och icke beskattningsbara kilometer kan läggas till på två olika sätt.

 • Resekostnader baserade på en beräknad körsträcka
 • Resekostnader baserat på kilometerersättning
 • Resekostnader baserat på aktuellt budgetutrymme

Andra sätt att beräkna ersättning för resekostnader:

 • Resor per dag
 • Lägg till reseersättning som en fast komponent
 • Resekostnader med beskattningsbara och icke beskattningsbara kilometer (i två delar)
 • Resekostnader med beskattningsbara och icke beskattningsbara kilometer (i en del)

Bilförmåner (leasingbil) 

Ställa in skatteavdrag

I dashleten löneskatt på företagsnivå kan du ange alla obligatoriska fält för Skatteverket.

 • Ställ in skatteavdrag
 • Lista över löneskattedeklarationer och löneperioder som stöds

Pensionsexport inställningar 

Under fliken inställningar på företagsnivå kan pensionsexport inställningar väljas.

 • Pensionsexport

Defaultföretag (för accountants) och defaultanställd

Med standardalternativet kan du starta ett nytt bolag med samma inställningar lön (lönemodeller, arbetsflöde, undantag, dokumentinställningar) som ett befintligt företag. Övriga uppgifter såsom namn- och adressuppgifter, anställda och rapporter kopieras däremot inte från defaultföretaget.

Med alternativet defaultanställd kan standardinställningarna för alla anställda skapas i Nmbrs så att endast personuppgifter, löner, schemaläggning och fasta lönedelar måste ställas in.

 • Defaultanställd
 • Inställningar defaultföretag

Proforma och Sandbox

Med hjälp av en Proforma får du en uppskattning av månadskostnaderna för en ny anställd.

 • Proforma
 • Restriktioner i Proforma

Sandbox-funktionen  gör det möjligt att arbeta i Nmbrs utan att några ändringar görs i den riktiga liveversionen. Sandbox körs i en annan inloggningsmiljö. Alla ändringar som görs där försvinner automatiskt när du stänger funktionen och du kan därför testa dig fram.

 • Sandbox

Skatt för anställda (lönesplit)

I Nmbrs är det möjligt att genomföra en lönesplit. Ett antal inställningar måste då göras.

 • Genomföra en lönesplit

Löneutbetalning

How to

Kommer snart... 

FAQ

Kommer snart... 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk