Sandbox

Följ

Sandbox-funktionen gör det möjligt att arbeta i Nmbrs utan att några ändringar görs i den riktiga liveversionen. Sandbox körs i en annan inloggningsmiljö - alla ändringar som görs där återställs vid midnatt och du kan därför testa dig fram fritt. Inga signaler skickas ut till dina kunder eller anställda när du arbetar i sandboxen.

Observera att om du vill att de ändringar du gör i sandboxen ska gälla i liveversionen behöver du ändra dem själv i liveversionen, annars försvinner de.

Aktivera sandbox för accountants:

  1. Klicka "Inställningar" i vänstermenyn
  2. Klicka "Login Accountant" under menyn användare
  3. Klicka i rutan "Sandbox" för att aktivera funktionen 

Aktivera sandbox för företag:

  1. Klicka på "Utforskaren" i vänstermenyn och sedan på den koncern du vill skapa en inloggning för.
  2. Klicka på "Login kund" under Användarkonton
  3. Klicka i rutan sandbox för att aktivera
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk