Nmbrs wizard för årsskifte

Följ

När du genomför ett årsskifte genom Nmbrs wizard från 2017 till 2018 i Nmbrs beräknas den anställdes semestersaldo baserat på den anställdes deltidsfaktor. Även när ett företag konverteras till Nmbrs kommer den anställdes semestersaldo för perioder innan Nmbrs läggas in som heltidssaldo genom lönearterna L3602 eller L3605 (intjänad semester, beroende på om företaget har inställningen sammanfallande intjänandeår eller ej), L3611, L3612, L3613, L3614 och L3615 (sparade dagar från tidigare år).

För att underlätta konvertering från deltidssaldo från 2017 till heltidssaldo för 2018 har Nmbrs wizard för årsskifte ett nytt alternativ: Lägg in heltidsbaserat semestersaldo i period 2018-1. Om du genomför årsskifte genom Nmbrs wizard för årsskifte kommer Nmbrs automatiskt beräkna heltidssaldo för de anställda och lägga in dessa på L 3602 eller L3605 (intjänad semester, beroende på om företaget har inställningen sammanfallande intjänandeår eller ej) L3631, L3632, L3633, L3634 och L3635 (sparade dagar från tidigare år). Om ni inte önskar att detta ska göras i och med årsskiftet bockar ni ur rutan i steg 2 i Nmbrs wizard för årsskifte, se screen shot nedan.

Dessa lönearter används också vid Nmbrs wizard för semesterårsskifte. De nya lönearterna kommer synas under kolumnen "Ändringar" på lönespecifikationen medan de nya lönearterna vid konvertering läggs in under kolumnen "Före lönekörning" på lönespecifikationer.


Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk