Komptid och flextid

Följ

Komptid och flextid är tid som en anställd arbetat utanför sin ordinarie arbetstid och som inte blivit utbetald (i form av övertid eller mertid.) Denna tid registreras och kan utnyttjas i form av ledighet vid senare tillfälle. Det är även möjligt att välja att få intjänad komptid utbetald.

Endast för anställda med schema

Komptid samt flextid registreras endast för anställda som har ett schema kopplat till sig. Arbetad tid som registreras utöver det definierade schemat kommer registreras som antingen komptid eller flextid.

Minimum samt maximum saldo

Det är möjligt att registrera minimum samt maximum antal timmar flex- samt komptid som en anställd ska ha möjlighet att tjäna ihop.

Om ingen aktiv inställning görs kommer standardinställningar att användas. Dessa är;

Komptid

Min: -20

Max: +40

Flextid

Min: -20

Max: +40Screen_Shot_2018-03-26_at_12.05.29.png

Om maxvärdet för komptid överskrids kommer dessa timmar automatiskt betalas ut och inte vara möjliga att använda i form av uttag av ledighet. Överskottet kommer ge utfall till timkod H4001 Utbetalning överskott komptid.

Om minimumvärdet för komptid överskrids kommer det ge utfall till timkod H4003 Återbetalning underskott komptid. Detta belopp motsvarar den summa som den anställde är återbetalningsskyldig.

Om ni önskar att det inte ska finnas någon minimum- eller maximumgräns går ni in och raderar de förifyllda standardinställningarna och väljer sedan att spara med tomma fält.

Om maxvärdet för flextid överskrids går dessa timmar förlorade.

Företagsinställningar för intjänande av komptid och flextid

I modulen ”Frånvaroinställningar” på företagsnivå har du möjlighet att definiera tidsspann för samtliga dagar i veckan när en särskild faktor ska användas för intjänande av komptid samt flextid. Registrering av komptid genom tidsregistreringen som infaller under detta tidsspann kommer multipliceras med denna faktor.

Intjänande av komptid

Det är möjligt att registrera intjänad komptid på två sätt; genom tidsregistreringen eller som manuellt genom att registrera timkod.

-       Tidsregistrering

För att registrera intjänande av komptid genom tidsregistreringen använder du M1020 Komptid. Detta ger sedan utfall till timkod H9101 Intjänad komptid (tidsregistrering) samt löneart L9101 med samma benämning. Endast tidsregistreringar som infaller utanför ordinarie schema ger utfall till denna komptid.

-       Manuell hantering

För att registrera intjänande av komptid manuellt använder du timkod H9108 Intjänad komptid (manuell) vilken ger utfall till löneart L9108 Intjänad komptid (manuell).

Som anställd har man även möjlighet att genom löneavdrag ”köpa” komptid. Detta registreras genom timkod H4006 Inköp av komptid som ger utfall till löneart L4006 med samma benämning.

Intjänande av flextid

-       Tidsregistrering

För att registrera intjänande av flextid genom tidsregistreringen använder du M1030 i tidsregistreringen. Detta ger sedan utfall till timkod H9103 Intjänad flextid samt löneart L9103 med samma benämning. Endast tidsregistering som infaller utanför ordinarie schema ger utfall till denna timkod och löneart.

-       Manuell hantering

För att registrera intjänande av flextid manuellt använder du timkod H9110 Intjänad komptid manuell vilken ger utfall till löneart L9110 med samma benämning.

Sedan flextid endast är möjligt att utnyttja genom ledighet och inte genom utbetalning är det inte möjligt att ”köpa” extra flextid genom löneavdrag.

Uttag av komptid

Intjänad komptid kan utnyttjas genom att registrera de timmar genom M1022 i tidsregistreringen. Detta ger utfall till timkod H9102 Uttag av komptid och löneart L9102 med samma benämning. Det är även möjligt att ta ut en heldag i kompledighet genom att registrera M1023 i tidsregistreringen, vilket leder till utfall i samma timkod och löneart som ovan. Uttag av komptid kan endast göras under tid som infaller under den anställdes schemalagda arbetstid. Även komptid som registrerats på en dag som registrerats som helgdag i företagets helgdagsmodell är exkluderade för registrering av komptid.

För att registrera uttag av komptid i form av ledighet manuellt använder du timkod H9109 Uttag av komptid (manuell) samt löneart L9109 med samma benämning.

För att registrera uttag av komptid i form av betalning använder du timkod H4005 Utbetalning komptid samt löneart L4005 med samma benämning.

Uttag av flextid

Intjänad flextid kan utnyttjas genom ledighet i timmar genom att använda M1032 i tidsregistreringen. Detta ger utfall till timkod H9104 och löneart L9104. För att registrera ledighet i form av uttag av flextid för heldagar använder du M1033 vilket ger utfall till timkod H9104 samt löneart L9104.

Uttag av flextid kan endast göras under tid som infaller under den anställdes schemalagda arbetstid. Även flextid som registrerats på en dag som registrerats som helgdag i företagets helgdagsmodell är exkluderade för registrering av flextid.

Vänligen notera att intjänad flextid endast kan utnyttjas i form av uttag av ledighet och inte genom utbetalning.

Notera även att det endast är saldo som ingått i en lönekörning som visas i översikten. Om intjänad eller uttagen komptid registreras i tidsregistreringen, men om en lönekörning för denna period inte genomförts, kommer det alltså inte visas i översikten.

Registrering av tidigare intjänad komptid och flextid

Vid konvertering från annat lönesystem till Nmbrs kan du behöva registrera tidigare intjänad komptid och flextid manuellt.

För att registrera tidigare intjänad komptid använder du timkod H9112 Modifiera kompensationstimmar saldo som ger utfall till löneart L9112 med samma benämning.

För att registrera tidigare intjänad flextid använder du timkod H9113 Modifiera flextimmar saldo som ger utfall till löneart L9113 med samma benämning.

Slut av anställning

Eventuellt kvarvarande saldo av komptid kommer betalas ut vid den anställdes slutlön. Den anställdes saldo för komptid finns att hitta i lönedokumentet semesterskuldslista på företagsnivå.

Semesterårsskifte

Den anställdes saldo för komptid och flextid påverkas inte av genomförandet av semesterårsskifte för företaget.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk