Inställningar för kollektivavtal

Följ

Genom att ställa in inställningar för kollektivavtal i Nmbrs länkar du automatiskt en grupp inställningar till ett specifikt företag på ett smidigt sätt samt hanterar dessa olika inställningar på ett och samma ställe.

Dessa inställningar sätts upp utifrån vad som ska gälla för det kollektivavtal som är avsett för företaget och det är nödvändigt att fylla i detta före en lönekörning ska utföras för ett specifikt företag.

Inställningar för kollektivavtal hanteras både i business- samt accountantmiljö och förekommer både på master- koncern- samt företagsnivå.

kollektivtval.png


De inställningar som ingår i inställningar för kollektivavtal är:

 • Heltidsschema-modell
  I schemamodellen ställer du in vad som ska fungera som standard för företaget. Du väljer bland annat hur många timmar som ska vara standard för heltid samt vilka tidsintervaller detta innefattar för veckans dagar. Du har även möjlighet att ställa in när övertid ska infalla.

  heltidschema.png
 • Lönemodell
  I lönemodellen ställer du in vilka lönearter som ska vara möjliga att använda för företaget. Du har även möjlighet att justera beskrivningen för de olika lönearterna på både master- samt koncernnivå. Vänligen notera att beskrivning för lönearter inte automatiskt översätts om ni ändrar språk i er miljö och att detta behöver därför justeras på koncernnivå.

         l_nemodell.png

 • Timmodell
  I timmodellen ställer du in vilka timkoder som ska vara möjliga att använda för företaget. Du har även möjlighet att justera beskrivningen för de olika timkoderna på både master- samt koncernnivå. Vänligen notera att beskrivning för timkoder inte automatiskt översätts om ni ändrar språk i er miljö och att detta därför behöver justeras på koncernnivå.

  timmodell.png

 • Tidsregistreringsmodell
  I tidsregistreringsmodellen ställer du in vad som ska vara möjligt att registrera i tidsregistreringen i Nmbrs. Detta kan tillexempel gälla semester, sjukfrånvaro, föräldraledighet, komptid eller arbetad tid.

  tidreg.png

 • Frånvaromodell
  I frånvaromodellen fyller du i de standardinställningar som ska gälla kring totalt antal semesterdagar per år, minst antal uttagna semesterdagar samt intervall för semesterår (januari – december eller april – mars). Här ställer du även in om karensdag är aktuellt för företaget samt antal betalda sjukdagar.

          fr_nvaro.png

 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk