Tjänstebil

Följ

Om en anställd har tjänstebil hanterar du detta via modulen “Tjänstebil” på anställdnivå.

Under bilkod fyller du i den kod som tjänstebilen ska redovisas med i kontrolluppgiften. Genom att fylla i det årliga förmånsvärdet kommer även en förhandsvisning av det skattepliktiga värdet per period beräknas automatiskt.

Du har möjlighet att hantera nettolönejustering via modulen. Du gör detta genom att fylla i fältet “Anställds eget bidrag”. Vänligen observera att detta inte kan överstiga det uppskattade skattepliktiga värdet.

 

För att hantera bruttolönejustering för tjänstebil gör du detta genom att registrera lönearten L6050 Bruttolönejustering via modulen "Lönearter" på anställdnivå. Om du vet på förhand att bruttolönejusteringen kommer bestå av samma värde i flera perioder hanterar du detta genom att registrera lönearten som fast löneart. Du behöver då inte registrera detta för varje period, vilket är fallet om lönearten registreras som temporär löneart.Om bruttolönejusteringen ska ändras vid exempelvis årsskifte har du möjlighet att lägga in ett slutdatum för bruttolönejusteringen. Du gör detta genom att trycka på “Slutdatum” under “Fasta lönearter”. Välj sedan slutår i drop down menyn och sedan slutperiod.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk