Skatteinställningar för anställda

I modulen 'Skatteinställningar' på anställdnivå ställer du in vilken typ av skatt den anställde har och inställningar för arbetsgivaravgifter.

 

Gör skatteinställningar synliga

Gör modulen 'Skatteinställningar' synlig genom att klicka på en anställd och sedan 'Ändra' i högra översta hörnet.

Screenshot_2020-06-03_at_16.47.21.png

Skatteinställningar

I modulen 'Skatteinställningar' på anställdnivå finns det ett avsnitt specifikt för skatteinställningar. Nedan finns förklaringar till samtliga fält i modulen.Screenshot_2020-06-03_at_16.24.16.png

Titel Beskrivning
Typ av skatt

Normal skattetabell: Används för anställda som ska beskattas som vanligt.
Sidoinkomst 30%: Inte huvudarbetsgivare för den anställde.
Student med årsinkomst <0: Skolungdomar som tjänar mindre än 20 008 kr 2020.
Skattetabellvärde + 10%: Om det är okänt vilken skattetabell den anställde har.
SINK 25%: Om den anställde uppfyller villkoren för SINK. 

Skattelättnad 25%

Alternativet är bara synligt när du väljer typ av skatt 'Normal skattetabell'. Skattelättnaden avser utländska arbetstagare som har fått ett godkännande från Forskarskattenämnden.

Slutår Välj sista året som avser beslutet för skattelättnad 25%.
Slutperiod Välj sista perioden som avser beslutet för skattelättnad 25%.
Typ av skatteform Här kan ni välja mellan A-skatt, F-skatt eller FA-skatt.
Skattetabell Obligatoriskt fält för alla typer av skatt.
Kolumn Obligatoriskt fält för alla typer av skatt.
Jämkning procent Beslut från Skatteverket om justering av skatteavdrag i procent.
Jämkning belopp Beslut från Skatteverket om justering av skatteavdrag i belopp.
Skattebasvärde %  
Spec. nummer  Är obligatoriskt för arbetsgivardeklarationen.
Arbetsställenummer Arbetsgivare som bedriver verksamhet vid fler än ett arbetsställe ska fylla i arbetsställenummer. Du kan lämna det här fältet blankt om du inte berörs av detta.

 

Arbetsgivaravgift inställningar

 I modulen 'Skatteinställningar' på anställdnivå finns det ett avsnitt specifikt för arbetsgivaravgifts inställningar. Nedan finns förklaringar till samtliga fält i modulen.

Screenshot_2020-06-03_at_18.20.53.png

Titel Beskrivning
Arbetsgivaravgift Som default har alla anställda arbetsgivaravgifter.
FoU sänkt arbetsgivaravgift Den anställde uppfyller villkoren för forskningavdrag. Avdrag på L8760 med 19,59%. Läs mer här.
Regionalt stöd Den anställde uppfyller villkoren för regionalt stöd. Avdrag på L8770 med 10%.
Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift (växa-stöd)

Den anställde får sänkt arbetsgivaravgift på 10,21 % för kontant ersättning upp till 25 000 kr på L8758 och resterande ersättning blir underlag för 31,42% på L8759. Läs mer här.

Slutår Välj sista året för tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift.
Slutperiod Välj sista perioden för tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift.

 

SINK 25% - särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Om ett företag har anställda som är bosatta utomlands eller vistas i Sverige mindre än 6 månader och omfattas av en särskild inkomstskatt (SINK) kan ni ställa in det i Nmbrs. Den anställde betalar 25 procent i skatt på ersättningen och eventuella förmåner. 

Lägg till SINK 25% för anställd

Gå till den anställde och klicka på 'Skatteinställningar' i fältet 'Typ av skatt' väljer du SINK 25%.

När du väljer SINK 25% för en anställd dyker det upp ett alternativ för arbetsgivaravgifter. Här kan du välja om du vill att den anställde skall ligga till grund för arbetsgivaravgifter, som standard är fältet inställt på 'Ja'.

Screenshot_2020-05-08_at_09.03.17.png

Lönearter

Nedan lönearter är kopplade till SINK.

Löneart Beskrivning
L8704  Preliminärskatt SINK
L5133  Förmån resa SINK
L5134  Förmån logi SINK

 

Skattelättnad 25% för utländsk arbetstagare

Om ett företag har anställda som är utländska arbetstagare och har fått godkänt från Forskarskattenämnden om skattelättnad kan ni ställa in det i Nmbrs. 

Lägg till Skattelättnad 25%

Gå till den anställde och klicka på 'Skatteinställningar' välj Ja i fältet 'Skattelättnad 25%'. Då skattelättnaden är tidsbestämd är det obligatoriskt att ställa in en slutperiod.

När du väljer Skattelättnad 25% 'Ja' för en anställd dyker det upp ett alternativ för arbetsgivaravgifter. Här kan du välja om du vill att den anställde skall ligga till grund för arbetsgivaravgifter, som standard är fältet inställt på 'Ja'.

 

Lönearter

Nedan lönearter är kopplade till Skattelättnad 25%. På lönespecifikationen syns endast L4900, L4901 och L4910. Ett totalbelopp på L4900 och L4910 visas i de fall den anställde har förmåner.

 

Löneart Beskrivning Löneart Beskrivning
L4900 Utländsk medborgare skattelättnad 25% bruttolöneavdrag L4904 Utländsk medborgare skattelättnad 25% drivmedelsförmån
L4901 Utländsk medborgare skattelättnad 25% bruttolöneavdrag (engångsbelopp) L4905 Utländsk medborgare skattelättnad 25% kostförmån 
L4902 Utländsk medborgare skattelättnad 25% förmån L4910  Utländsk medborgare skattelättnad 25% nettobetalning
L4903 Utländsk medborgare skattelättnad 25% bilförmån  

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...