Tidsregistreringskoder ('Magic codes')

Tidsregistreringskoder

I Nmbrs tidsregistrering har du möjlighet att använda ett antal olika koder för att registrera arbetad tid eller avvikelser.

Vad är en timkod?

  • Koder som används för att registrera arbetad tid eller frånvaro i form av timmar
  • Om en anställd inte arbetar utifrån ett fast schema, anges arbetad tid i tidsregistreringen och lönen baseras på det som registrerats här.

Vad är en löneart?

  • Du specificerar vilka lönearter som ska användas i lönemodellen
  • You can manually add wage codes in the wage code dashboard
  • Calculates the values, for example bonus € 100,-


Below you can see what the different time registration codes give the output to.

Time registration codes     Description    Type of input
1000 Worked hours Hours
1004 Sick Days
1008 Leave Hours
1009 Leave Days
1010 Parental leave Hours
1011 Parental leave Days
1012 Care of children Hours
1015 Holiday Days

Kommentarer

Knowledge base