Negativa värden i bankfil

Vid en retroaktiv korrigeringskörning som avser en tidigare lönespecifikation, kommer beloppet att läggas till eller dras av från den kommande utbetalningen till den anställde. Detta gäller både för SEPA och Bankgirot filen. 

Det finns dock två undantag när detta inte sker i bankfilen:

1. Om den anställdes bankkontonummer/IBAN inte har lagts in och en lönekörning redan har bearbetats, kommer en eventuell korrigering för perioden (som resulterar i en utbetalning) att göra så det redan utbetalda beloppet 'ombokas' som kontantbetalning och den nya betalningen blir inkluderad i betalningsfilen. 

Lösning: Om du inte önskar att det hanteras på detta sätt, kan du lägga till bankkontonummer/IBAN endast från och med perioden efteråt. De tillkommande beloppen kommer då också att betalas ut som kontant. 

2. Om det finns ett negativt totalbelopp på en lönespecifikation för en period (utbetalningen till den anställde var ett avdrag). Situationen kan inträffa till exempel om den anställde i förskott har fått ett för stort belopp utbetalt, som är högre än (netto)lönen och behöver återbetala. I detta fall, kommer det negativa beloppet att bokas som 'kontantbetalning' och kommer inte att dras av från eventuella positiva värden i samma lönekörning som bokas på 'bankkontobetalning'.

Lösning: Lägg till den negativa kontantbetalningen i en annan period på en löneart utan beskattning (tex L5280), där beloppet kan dras av eller dela upp beloppet på olika perioder. Justera sedan genom att lägga in kontantbetalningen som positivt värde igen i en annan period.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...