Defaultföretag

Defaultföretag

Via modulen "Defaultföretag" under Globala inställningar kan du skapa företag med standardinställningar som enkelt även kan appliceras för framtida nya företag. Detta innebär att du kan kopiera befintliga inställningar och därmed inte behöver importera inställningarna manuellt till ett nytt företag.

Observera: Ett defaultföretag måste utföra ett semesterårskifte årligen. Detta kan göras manuellt genom att ändra startår samt startperiod och därmed ändras det aktuella året. Det är även möjligt att använda sig av semesterårsavsluts-funktionen dock måste Kom igång guide:n först färdigställas för de berörda företagen. 

Företagsinställningarna som kan kopieras från defaultföretaget till det nya företaget som ska skapas är:

Allmänt

 • Pensionexport inställningar (dessa är inaktiva i väntan på

  erforderlig verifiering). Mer information om det finner du här.

Lönekörning 

 • Snabbinmatning (mer information om der här)

Screenshot_2022-06-22_at_15.04.10.png

Löneinställningar

 • Frånvaromodell 
 • Heltidsschemamodell
 • Defaultanställd
 • Workflow inställningar
 • Kollektivavtal 
 • Kontoplan 
 • Löneinställningar

HR

 • Frånvaroinställningar Leave settings (including age rates per leave saldo)
 • Funktionsmodell
 • Externa Relationer

Kopieras inte 

Inställningar som inte kopieras:

Verktyg

 • Attestflödesmodell för avvikelser  och lönemodell för avvikelser

 

Om ditt defaultföretag är kopplat till systeminställningarna kommer det nya företaget också att kopplas till dessa systeminställningarna. Så själva datan kopieras inte, däremot kommer det nya företaget vara beroende av samma systeminställningarna som defaultföretaget. Detta gäller för:

 • Lönemodeller
 • System Timmodell 

 • System Kontoplan

 

Defaultföretag

Screenshot_2022-06-21_at_17.13.01.png

Under Globala inställningar väljer du alternativet  "Defaultföretag".

 

Lägg till nytt defaultföretag

Screenshot_2022-06-21_at_17.15.37.png
 

Defaultföretag

Screenshot_2022-06-21_at_17.20.42.png

Välj det företag som du vill ställa in som defaultföretag.

 

Skapa ett nytt företag 

Screenshot_2022-06-21_at_17.32.51.png

Klicka på plusikonen i utforskaren för att skapa ett nytt företag. 

Du kan välja standardföretag för alla koncerner; funktionen är inte kopplat till någon specifik koncern.

Välj defaultföretaget

Screenshot_2022-06-21_at_17.27.17.png

Skapa det nya företaget med ett nytt namn. Välj defaulftöretaget som skapats och spara det nya företaget. Du kan också skapa företag med hjälp av import/exportverktyget baserat på standardinställningar. Ange i det fallet numret på defaultföretaget (företagsnummer) under ‘Defaultföretag' under fliken 'Företag'.

När du har gjort detta bör du se att ovan nämnda inställningar appliceras i det nya företaget. Dessa inställningar är alltså desamma som de som gäller för defaultföretaget.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...