Skapa användarinloggning för anställda (ESS), radera inloggning och e-postaviseringar

Vilka typer av inloggningar för anställda finns det?

Visma Nmbrs använder sig av två typer av inloggningar för anställda: 

1.  Lönespesifikationsvisaren 

Den anställde har endast tillgång till sina lönespecifikationer per period.

2. Login anställd (ESS - Employee Self Service):

För varje koncern kan du ställa in vilka behörigheter medarbetaren kan ha via sin inloggning. De möjliga funktionerna inkluderar bl.a.: se personliga uppgifter, underhålla tidsregistrering, se ledighetsansökningar samt visa och ladda ner lönebesked. Genom att skapa en egen användarmall för anställdas inloggning kan du se och lägga till fler funktioner för medarbetaren.

Hur skapar jag login för en anställd?

Välj den mall som är tillämplig för inloggningen: ‘Lönespecifikationsvisaren’; Med denna mall kan medarbetaren bara se sina lönebesked. 'Anställd Login'; Med denna mall kan medarbetaren använda sig av de tidigare nämnda funktionerna.

Screenshot_2022-05-25_at_11.32.35.png

1. Gå till koncernnivån (accountant) eller systemnivån (business). För revisorer måste anställdas inloggningar skapas på koncernnivån. I företagsmiljöer kan de anställdas inloggningar hittas på systemnivån.

 

Beskrivning för revisor-miljöer (accountant)

Screenshot_2022-05-25_at_11.09.12.png


Beskrivning för företagsmiljöer (Business)

250.png

2.Skapa en ny inloggning för en anställd genom att klicka på plustecknet efter namnet på den anställde.

Screenshot_2022-05-25_at_11.43.37.png

 

3. Ange e-postadressen och namnet på den anställde.

4. Välj den mall som är tillämplig för inloggningen:

Screenshot_2022-05-25_at_11.48.04.png

 

Lägga till/ta bort nya inloggningar för flera anställda samtidigt 

Det är möjligt att lägga till och/ eller ta bort flera inloggningar samtidigt genom att använda

bulkfunktionen. Vänligen notera: Eventuella utestående förfrågningar kopplade till de valda anställdas inloggningar kommer att raderas.

Välj flera anställda manuellt eller genom att filtrera vilka anställda som ska bearbetas (Ex. Alla, Inga, Alla med anställd login, Alla utan anställd login). Du kan då även aktivera/avaktivera rutan per anställd. Välja mellan:

- E-mail arbete eller E-mail Privat
- En egen användarmall eller en standard Visma Nmbrs mall (Lönespecifikationsvisaren eller Anställd Login)
- Språk (NL, EN, DE, or SE)

Dessa val tillämpas för alla utvalda anställda. Klicka sedan på "Lägg till användarkonton" eller "Ta bort användarkonton".

Skapa inloggningar för flera anställda på samma gång:

Employee_login.gif

Ta bort inloggningar för flera anställda på samma gång:

253.png

Vänligen notera: Eventuella utestående förfrågningar kopplade till de valda anställdas inloggningar kommer att raderas. 

Om en anställd inte har den valda e-postadressen i modulen 'Personliga uppgifter' kommer ingen inloggning att skapas för denna medarbetare.

När en anställd login skapas går det inte längre att ändra detaljerna eller mallen här. Inloggningen måste då först raderas och låsas upp igen. När en anställd lämnar tjänsten förblir inloggningen aktiv.

Observera: När en anställd har lämnat tjänsten kommer hen inte att finnas kvar på "listan" med övriga anställdas inloggningar. Här ser du bara de anställda som är i tjänst. Du kan skapa en inloggning för dessa anställda på anställdanivå under 'Inställningar --> Generell --> Login Anställd 

 

Den anställda har en ny e-post address:

När en anställd har ändrat e-postadress måste du ta bort den befintliga inloggningen och skapa en ny inloggning med den nya e-postadressen. Det går alltså inte att ändra mailadress i en befintlig inloggning.

Den anställde kan dock fortsätta se alla lönebesked då denna funktion inte är beroende av mailadress.


E-postvarningar för Anställd login:

Att skapa en anställd login 

När vi skapar en anställd login använder vi e-postadressen för arbetet; om detta inte är ifyllt använder vi den privata e-postadressen.

HR-aviseringar (ledighet o.sv.)

Varningar skickas till jobbets e-postadress; när detta inte är ifyllt används den privata e-postadressen, oavsett vilken e-postadress som används för anställds inloggning.

Den anställdas inlogg skiljer sig från deras privata e-mail samt deras email för arbetet 

Om den anställdes inloggningsadress skiljer sig från den privata e-mail och jobb e-mail , skickas varningarna till den anställdes inloggningsadress.

Skicka om länken med lösenord 

Om en anställd behöver återställa sitt lösenord är det möjligt att skicka en länk för detta till sin e-post. Gå till informationssidan för inloggnings-modulen för anställda genom att klicka på "Mer...". Klicka sedan på "Skicka om lösenord". En länk för att återställa lösenordet kommer att skickas till den e-postadress som anges i samma modul.

 

Video

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...