Skapa eller ta bort chefsinloggning (MSS)

Det är möjligt att skapa en chefsinloggning för t.ex. chefen för en avdelning. Chefen ser bara informationen från de anställda under hans ledning. Videon nedan visar hur en chefsinloggning ser ut (för revisorer), och artikeln fortsätter med proceduren för att skapa en chefsinloggning.  


 

 

Skapa en chef på koncernnivå

Innan en inloggning kan skapas för en chef måste en chef skapas på koncern under rubriken 'Information'.

Screen_Shot_2018-10-24_at_10.51.05.png


Genom att klicka på 'Lägg till chef' kan en anställd väljas från listan.
Screen_Shot_2018-10-24_at_10.51.32.png

 

Chefsinloggning för administratörsmiljöer

När chefen har skapats under 'Information' kan en inloggning skapas för denna chef. Detta görs även på gäldenärsnivå. Gå till instrumentpanelen "Användarkonton" och tryck på "Manager login".

Screenshot_2019-11-29_at_11.42.09.png  

Manager login för Businessmiljö

Som företag skapar du en chefsinloggning via fliken 'Inställningar'.

Screen_Shot_2018-10-24_at_10.54.21.png

 

Ny inloggning per chef

Screen_Shot_2018-10-24_at_11.03.49.png

En inloggning kan skapas för utvalda chefer.

OBS! När en förvaltare har skapats men inte valts under 'Information --> Chefer' på koncernnivå, kommer förvaltaren inte att visas under 'Användarkonton --> Chefsinloggning' på koncernnivå.

När en chef har en aktiv inloggning, men bocken inte är markerad hos chefen enligt exemplet nedan, kommer den aktiva inloggningen som ett resultat inte att synas vid chefsinloggningarna.

 

Screen_Shot_2018-10-24_at_10.57.40.png

Fyll i dem korrekta detaljerna 

Screen_Shot_2018-10-24_at_10.58.07.png

Välj den chef som du lägger till en inloggning för.

Fyll i e-postadressen och chefens personuppgifter.

Välj sedan en av mallarna från listan. Detta avgör vad den här användaren kan se. När du har skapat en egen mall för en chefsinloggning kommer den också att visas i listan.

Lägga till nya chefsinloggningar/ta bort flera chefer åt gången

Screen_Shot_2018-10-24_at_11.04.23.png

Välj flera chefer manuellt eller med det tidigare inställda filtret (Alla, Inga, Alla med chefsinloggning, Alla utan chefsinloggning). Därefter kan du även aktivera/avaktivera kryssrutan per chef. Välja från:

- En egen användarmall eller en standard Nmbrs-mall

- Språk (NL, EN, DE, or SE)

Dessa val tillämpas på alla valda chefer. Klicka sedan på "Lägg till användarkonton" eller "Ta bort användarkonton".

Om en chef inte har den valda e-postadressen under "Personliga uppgifter", kommer ingen chefsinloggning att skapas.

 

Klicka på anställda

Screen_Shot_2018-10-24_at_11.28.53.png
 

Klicka på eventuella medarbetare för att ta reda på vilka medarbetare chefen är kopplad till.

Aktivera kontor

Screen_Shot_2018-10-24_at_11.14.49.png
 

Slutligen aktiverar du användaren genom att skicka ett e-postmeddelande; detta görs genom att klicka under 'Aktiv'. Användaren får då ett meddelande om att han kan aktivera sitt konto.

 

Radera en chefsinloggning

För att radera en chefsinloggning ska den inte längre vara kopplad till anställda eller avdelningar. För att kontrollera vilka medarbetare en chef är kopplad till kan du se vilka medarbetare som är kopplade till denna chef genom att klicka på chefsinloggningen under första 'i', När avdelningen visas i fet stil betyder det att chefen är länkad till den avdelningen. När kolumnen 'Manager' visas i fet stil betyder det att chefen är kopplad till medarbetaren.

Screen_Shot_2018-10-24_at_11.28.53.png

Chefen ska raderas på de anställda och/eller avdelningar som visas. Avlänkning av anställda kan göras på följande två sätt:

  1. Gå till relevant (fortfarande länkad) medarbetare under fliken 'Anställning' och välj 'Historik' i området 'Manager'. Genom att klicka på krysset efter chefen kopplas chefen bort från denna medarbetare.


  2. När ett stort antal anställda är kopplade till en chef kan en överföring till en annan chef göras i bulk via guiden 'Bulk change manager'. Hur denna guide fungerar exakt kan ses i artikeln Massbyte för Chef
När en chef är kopplad till en avdelning, ta bort denna chef från avdelningen på gäldenärsnivå.
När både de anställda och avdelningen är bortkopplade kan chefsinloggningen tas bort genom att klicka på krysset efter inloggningen.

Chefer och avdelningar

Se artikeln nedan för att skapa avdelningar och för att länka den nyskapade Manager-inloggningen (MSS).

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...