Faktureringsmodul

Med faktureringsmodulen kan du konfigurera dina kunders fakturering. Du kan skapa flera servicenivåer, till vilka du taggar vissa produkter med ett pris. Du kan sedan tagga en servicenivå till dina koncerner. Du kan därför ange flera servicenivåer hos dina koncerner.

Efter genomförd körning för ett företag med skapad servicenivå räknas alla angivna produkter. Du kan sedan se i faktureringsöversikten hur många produkter din kund har köpt och till vilket pris. Totalpriset för företaget anges då även i faktureringsöversikten.

Den här sidan är en guide som beskriver hur du skapar dina produkter och servicenivåer, taggar dem till en koncern och slutligen hur du ser faktureringsöversikten.

Observera: Det är inte möjligt att radera en servicenivå när den väl har tilldelats en koncern.

 

Produkter

300.png

Gå till 'Produkter' för att välja de produkter du vill fakturera din kund. 

 

Koncern produkter

Här kan du se en översikt av produkter som kan användas för tillfället, klicka på "lägg till produkt" för att använda fler produkter. 

 

Välja produkter

Du kan sedan redigera eller ändra en ny produkt här. På 'Counter' hittar du en lista med möjliga produkter; du anger sedan en produktkod samt en beskrivning du vill lägga till.

 

Servicenivåhantering

När du har lagt till alla produkter du vill fakturera till din kund, gå till 'Service level management'.

 

Lägg till en ny servicenivå

För att lägga till en ny servicenivå, klicka på "lägg till ny servicenivå"

Observera: Det är inte möjligt att radera en servicenivå när den väl har tilldelats en koncern.

 

Description

Ge den nya servicenivån ett distinkt namn. Med denna beskrivning kommer du att tagga denna servicenivå till din kund senare.

 

Ändra produkter

Du kan ändra priserna på produkterna per servicenivå på två olika sätt. Genom att klicka på fliken 'Produkter' och välja rätt nivå (1) eller genom att klicka på 'Redigera produkter' efter namnet på tjänstenivån (2).

 

Klicka på "välj produkter"

Klicka på "Välj produkter" för att välja vilka produkter du vill använda för denna servicenivå.

 

Att välja produkter

Välj produkterna du vill använda. 

 

Tillgänliga produkter (counters)

01 - 00000 Totala lönespecifikationer
01 - 00001 lönespecifikation upp till och inkluderat  1
01 - 00002 lönespecfikation upp till och inkluderat 2
01 - 50000 lönesepcifkation till till och inkluderat  50,000 (fler diskar finns tillgänliga)

02 - 00000 (inlämnade) löneskatt deklaration (AGI)

03 - 00000 totala kundlogin  
03 - 00001 Kundlogin upp till och inkluderat 1
03 - 00500 Kundlogin up till och inkluderat 500 (mer diskar finns tillgänliga)
Observera: Inloggningar baserade på mall (scenario 1) Dokumentvisaren räknas inte in i klientinloggningar

04 - 00003 Manager inlogg (MSS) upp till och inkluderat 3
04 - 00500 Manager login (MSS) upp till och inkluderat 500 (mer diskar finns tillgänliga)

05 - 00000 totala kundlogin (ESS)
05 - 00003 Kundlogin(ESS) upp till och inkluderat 3
05 - 00500 Kundlogin (ESS) upp till och inkluderat 500 (mer diskar finns tillgänliga)

06 - 00000 Företag (räknar företag under koncern)

07 - 01000 HR anställda upp till och inkluderat 1000 (anställd med aktivt service kontrakt)

08 - 01000 Documentvisare upp till och inkluderat 1000

09 - 00000 totala Accountant inlogg
09 - 00001 Accountant inlogg upp till och inkluderar 1 
09 - 00100 Accountant inlogg upp till och inkluderat 100 u (mer diskar finns tillgänliga)
Vänligen notera: Inloggningar baserade på mallen "Accountantvisare" räknas inte till inloggningarna för Accountants.

11 - 00000 Totala Accountant inlogg + kundinlogg

12 - 00000 Enhet (använder 1 som fast värde, kan användas för ett fast månadspris.)

13 - 00000 Anställda i tjänst. (räknar anställda som går i tjänst under denna period)

14 - 00000 Anställda ur tjänst (räknar de anställda som går ur tjänst under denna period.)

Lägg till och justera pris

Du kan lägga till ett pris genom att klicka under 'Pris' bakom produkten. Du kan även justera dessa priser.

Det är även möjligt att ange olika priser för en koncern, detta kommer att förklaras längre fram på denna sida.

Lägg in pris

 

Ange rätt pris du tar för produkten, till exempel för hanteringen av AGI.

 

Observera: en skala som tar ut lägre priser när antalet specifikationer ökar, stöds inte av Nmbrs®. Ett pris kan anges per segment av ett antal lönebesked (till exempel mellan 1 och 10 specifikationer) men inte t.ex. för ett lägre pris per specifikation när en kund har totalt 11 lönebesked av det totala antalet specifikationer . Den 11:e specifikationen kan då ersättas mot en lägre taxa, de 10 första specifikationerna kommer alltid att falla inom samma pris.

 

Servicenivå

Att länka en servicenivå till en koncern görs via fliken 'Utforskare'. Du kan justera servicenivån på koncernnivå.

 

Ny Servicenivå

Create a new service level at the client.

Select the service level

 

Välj den servicenivå du vill lägga till koncernen, lägg till ett startdatum för kontraktet och spara informationen.

 

Ändra pris på koncernnivå

Du kan ändra priset här på koncernnivå, du kan göra detta, igen, genom att klicka på det. Detta pris för produkten tas då endast ut för denna koncern.

Observera: du ändrar endast priset för denna koncern, priset för servicenivån förblir det pris du har angett tidigare via fliken 'Inställningar'. Vi rekommenderar att du inte ändrar priset igen efter att den första snapshoten har tagits, eftersom priset kommer att ändras från och med den första perioden.

 

Gå till "fakturor"

Du kan skapa en snapshot för faktureringen via "Fakturor" på fliken "Start".

 

Ny snapshot

Klicka på "Ny snapshot" för att skapa en snapshot för fakturan.

 

Välj år och period

Välj den period under vilken du vill skapa denna snapshot.

Detaljer

Klicka på "Detaljer" bakom den nyskapade snapshoten.

Snapshot

Här ser du detaljerna i snapshoten för fakturan.

1. Här kan du välja koncernen och displayen.

Display - Senaste: Visar resultaten av den senaste snapshoten över varje period.
Display - Korrigeringar: Visar skillnaden mellan den senaste och den föregående snapshoten. För tidigare perioder visar den skillnaderna och för den sista perioden visar den exakta resultat för den perioden.

Om du bara vill se displayen från en period, måste du välja displayen 'Korrigeringar'.

2. Här ser du ännu en gång vilka kostnader du tar ut och hur mycket produkterna har använts, detta visas per period.

3. Här ser du den totala kostnaden per period.

4. Här kan du se den totala kostnaden per år hittills.

5. Du kan exportera denna data till Twinfield eller till Excel.

 

Removing a discontinued client from the invoicing module

If you invoice the client via the invoicing module offered by Nmbrs, you have to add a new service level at the highest level. You can call this 'Discontinued' for instance, and you will not add any products. It is an 'empty' service level, which you can activate at debtor level under 'Service level' per the period in which the administration is discontinued.

When a client has been discontinued, he will continue to return in the snapshot for the entire year in the newly 'discontinued' service level. Only after year end, this client will no longer be included in the snapshot.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...