Uppdateringar 2022-05-18

 

Förbättringar

Nytt utseende och känsla i HR moduler på anställda-nivån 

Anställdas kommentarer, Utbildning, Bedömning & Prestation och Försäkringar.

En ny kommentar, utbildning, bedömning eller försäkring kan direkt läggas till i modulen och det finns en spårare som håller räkningen på totalsumman (gäller dock ej för försäkringar). Vidare finns det ytterligare en förändring i anställdas kommentarer där namnet på den som lämnar en kommentar är synligt. 

Under den kommande perioden kommer du att se fler och fler förnyelser i HR-modulen.

 

Buggar

Sökningar av koncerner returnerade felaktiga värden efter sessionens slut

Popup-fönster vid sökning av koncerner returnerade felaktiga värden när sessionen löpte ut.

Det är inte längre möjligt att skapa mallar utan namn 

Det är inte längre möjligt att skapa mallar utan namn/titel 

Kommentarer

Knowledge base