Uppdateringar 2022-06-15

 

Förbättringar / Nya funktioner

Civilstånd kan nu registreras på formuläret "Första arbetsdagen" 

Anställda kan nu registrera sitt civilstånd på formuläret “Första dagen på jobbet”. Med 15 röster i community:t är detta en mycket efterfrågad förbättring.

Återställning av lösenord och felmeddelanden

Flöden för återställning av lösenord gjordes mer stabila och felmeddelanden är nu enklare att uttyda.

Buggar

E-postmalls-nycklar visades ibland inte korrekt.

Kommentarer

Knowledge base