Uppdateringar 2022-08-31

Ny funktion

Visma Lön konverterare

Förutom Hogia konverteraren har vi nu även en konverter för Visma Lön 300/600. Med det här verktyget kan du konvertera bak-filer från Visma Lön till en Nmbrs importfil.

 

Förbättring

Kontrollera lönekörning: Lägg till som ett verktyg i workflow

Vi har lagt till kontrollen av löneutmatningen som ett verktyg i arbetsflödessteget “Kontrollera lönekörning”. Detta är det första steget för att koppla nya eller befintliga funktioner till arbetsflödet för löneutbetalning för att göra processen mer responsiv och användaranpassad.

Kommentarer

Knowledge base