Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Från och med 2019 och framåt, ersätts den vanliga arbetsgivardeklarationen med arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Denna artikel beskriver hur man hanterar detta i Visma Nmbrs.  

Fyll i information för att skapa en AGI

Innan du skapar en AGI, måste du fylla i information i Visma Nmbrs. På företagsnivå går du till modulen 'Organisationsnummer'. 

 

agi_1.png

Följande fält måste fyllas i:

agi_2.png

Skapa AGI

Vänligen notera: Du kan enbart skapa en AGI för en period om en lönekörning har skapats för samma period.

På företagsnivå gå till modulen 'Arbetsgivardeklaration'. Under Arbetsgivardeklaration (AGI) klicka på Skapa. 

 

Ett nytt fönster visas. Om informationen är korrekt klicka på "Skapa arbetsgivardeklaration":

agi_3.png

Efter AGI:n har skapats kommer den att synas i modulen.

  1. Du kan se en översikt av värdena samt datum och tillhörande period för filen.
  2. Ladda ner hela filen i .xml format
  3. Se om deklarationen överensstämmer med lönekörningar. 
  4. Radera AGI

 

AGI:n skapas per period vilket innebär att till exempel du måste skapa en AGI för januari och februari för att generera en fil för mars. Du behöver inte ändra period eller byta till osäkert läge för att göra detta, utan enbart klicka på "Skapa" enligt stegen ovan tills företagets nuvarande period.  

Markera som skickad

 

Om du vill ladda upp deklarationen manuellt på Skatteverkets sida och markera i Nmbrs att du har skickat in den aktiverar du först 'Skicka arbetsgivardeklaration' i modulen Workflow på företagsnivå. Om du inte hittar alternativet på företagsnivå behöver du först aktivera detta steg i modulen workflow på masternivå. Kontrollera att du aktiverar sändandet i det workflow som används för företaget. 

 

agi_4_ny.png

När du har aktiverat 'Skicka arbetsgivardeklaration' i företagets Workflow så kan du se att en brevikon dyker upp om du är inne i modulen 'Arbetsgivardeklaration'.

 

agi_5.png

Klicka på brevikonen och välj 'Markera som skickad'.

Observera att detta moment inte skickar arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket utan markerar den som skickad.

Skicka automatiskt till Skatteverket

If you want this information in English, contact the Visma Nmbrs support.

För att skicka AGI filen automatiskt till Skatteverket behöver du aktivera 'Skicka arbetsgivardeklaration' i modulen Workflow på företagsnivå. Om du inte hittar alternativet på företagsnivå behöver du först aktivera detta steg i modulen workflow på masternivå. Kontrollera att du aktiverar sändandet i det workflow som används för företaget.

agi_6.png

Scrolla ner till alternativet "Skicka arbetsgivardeklaration" och tryck på den gråmarkerade raden.

agi_7.png

Bocka i rutan för att aktivera funktionen att skicka arbetsgivardeklarationen.

agi_8.png

 

När du har aktiverat funktionen kan ni se att steget dyker upp i företagets Workflow och brevikonen i modulen 'Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)'. 

agi_9.png

Workflow

agi_10.png

 

'Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)'

agi_11.png

Ikonen för Skatteverket ersätter brevikonen efter det att man har valt alternativet 'Skicka till Skatteverket'. När deklarationen har skickats till Skatteverket ändras status till 'Mottaget' och raden blir grå.

agi_qw.png

Klickar du på Skatteverkets ikon så öppnas en ny flik till Skatteverket för att logga in direkt via Mobilt BankID. Du måste digitalt signera den inskickade arbetsgivardeklarationen för att Skatteverket skall godkänna deklarationen. (Detta steg går tyvärr inte att automatisera i dagsläget)

agi_13.png

Vanliga felmeddelanden

När du skapar en AGI i Visma Nmbrs kan du också stöta på en del felmeddelanden. Vi har lagt till de vanligaste felmeddelandena. 

 

Error / Felmeddelande Lösning
Invalid (Invalid XML schema: The element 'Kontaktperson' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Epostadress, Namn, Telefon' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1'.)

Det finns ingen kontaktperson för företaget. Klicka här för hur du lägger till kontaktperson för företaget.

 

Invalid (Invalid XML schema: The element 'Kontaktperson' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Telefon' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1'.) Kontaktpersonen för företaget har inget telefonnummer (enbart ett mobilnummer). 
Invalid (Invalid XML schema: The element 'Kontaktperson' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Epostadress' in namespace 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1'.) Kontaktpersonen för företaget har ingen e-postadress.

Invalid (Invalid XML schema: The 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1:Specifikationsnummer' element is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype 'Long' - The MinInclusive constraint failed.)

Det saknas specifikationsnummer 
i skatteinställningarna
för en eller flera anställda. Kolla på de senast tillagda.

Invalid (Invalid XML schema: The 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1: 

KontantErsattningUlagAG' element is invalid
- The value '-940' is invalid according to its datatype 'Long' - The MinInclusive constraint failed.)

Det ligger ett negativt värde på en anställd. Det är inte möjligt att skicka negativa värden.

Ogiltig (Invalid XML schema: The 'http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1:BetalningsmottagarId' element is invalid - The value 'xxxxxxxxxx' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.)

En anställd, vars 10-siffriga personnummer motsvarar 'xxxxxxxxxx' är felaktigt inlagt. Personnumret måste vara 12-siffrigt.

Ogiltig (Internal error (The given key was not present in the dictionary.)

Du har skapat en lönekörning och efteråt raderat skatteinställningar för anställd(a). Lägg till skatteinställningar för anställd(a) igen.

Invalid (Invalid XML schema: The ´http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/da/komponent/schema/1.1:ArbetsplatsensGatuadress´ element is invalid - The Value "is invalid according to its Datatype "string" - The pattern constraint failed.) Arbetsplatsens adress saknas i någon av perioderna, för att lösa problemet måste ni radera körningen för perioden där adressen saknas, lägg sedan till adressen och kör körningen på nytt.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...