Lägga till ett kollektivavtal

Nmbrs® Sverige har färdiga kollektivavtal som du kan länka till ett företag eller anställda.
För att skapa ett eget kollektivavtal klicka här.

Lägga till kollektivavtalet för ett företag 

Klicka på företaget, välj 'Kollektivavtal' och klicka på 'Mer'.  

Screenshot_2022-06-28_at_09.18.43.png

 

Lägga till kollektivavtalet för en anställd 

Om det finns anställda på företaget som har ett annat kollektivavtal än företagets standard kollektivavtal behöver du lägga till fler kollektivavtal för företaget.

1. Klicka på 'Ändra'.
2. Bocka i avtalen som skall finnas tillgängliga för företaget.Screenshot_2020-01-28_at_10.12.33.png

Gå till den anställda och klicka på 'Mer...' i modulen 'Kollektivavtal'.

Screenshot_2020-01-28_at_10.20.52.png

1.Klicka på 'Ändra'.
2. Välj den anställdes kollektivavtal.

Screenshot_2020-01-28_at_10.21.15.png

Kommentarer

Knowledge base