Semesterlöneskuld

Det är viktigt för företag att ha en översikt över de anställdas semesterlöneskuld och eventuella kompensationstimmar då det kan bli fråga om utbetalning eller återbetalning av semester när anställd går ur tjänst. För att få en bra översikt över semesterlöneskulden har Visma Nmbrs en översikt i lönedokument.

Förutom semesterlöneskulden får du en översikt över intjänade, tagna och sparade semesterdagar. Beloppen som finns med redovisas i bruttovärde, arbetsgivaravgifter och det totala värdet. 

Lönedokument

mceclip0.png

Dokumentet finns på företagsnivå, under fliken 'Lönekörning' i modulen 'Lönedokument'. Rapporten skapas i samband med en lönekörning och speglar värdena i körningen. Semesterlöneskuldlistan från sista månaden i semesteråret visar det totala värdet för året.

 

Innehåll 

mceclip1.png

 

 1.  Översikt för anställda som är med i semesterskuldlistan, anställningsnummer och namn. 
 2. Totala dagar. Håll musmarkören över i-ikonen för att se antalet intjänade dagar, årets semesterdagar och sparade dagar från år 1-6+. Läs mer om Nettosemesterdagar.
 3. Semesterskuld. Håll musmarkören över i-ikonen för att se beräkningen. Här syns beräkningen för värde/dag
 4. Rörliga lönedelar semesterskuld, håll musmarkören över i-ikonen för att se värdet på intjänat belopp och berättigat belopp
 5. Kompensationstimmar, håll musmarkören över i-ikonen för att se den tillgängliga komptiden för anställd.
 6. Bokföringsskuld, visar beloppet som redovisas i bokföringen. Nmbrs tillämpar försiktighetsprincipen och förutsätter att skulden för förskottssemester kommer räknas av efter 5 år. 
 7. Det aktuella värdet på förskottssemesterskulden för den anställde, detta fält fylls endast i om anställda har förskottssemester och företaget inte har sammanfallande intjänande- och semesterår.
 8. Här visas den totala skulden per anställd, inklusive förskottssemester.
 9. Periodvisaren. I semesterlöneskulden för en korrigeringskörning kan man välja mellan perioder. 

Komponenter i beräkningarna

Nedanför kan du läsa mer om en del av de olika komponenterna som används för dessa beräkningar, både för sammalöneregeln och procentregeln. 

 

Sammalöneregeln

mceclip0.png

I det här exemplet började den anställde arbeta 1 januari, han har en månadslön på 20 000 och semesterrätten är 25 dagar. Företaget har förskottslön med semesterår april-mars. Vi har precis gjort ett semesterårsskifte och nuvarande period är 5.

Tooltip (i)

 • Värde/dag ( semesterersättning % x basvärde B10306 / Pro rata faktor / Deltid baserad på dagar )
 • Semesterskuld ( Årets semesterdagar x Värde/dag + (Antal intjänade dagar x Värde/dag) )
 • Semesterersättning procent: Se inställningen i frånvaroinställningarna på företagsnivå. 
 • Basvärde: B10306 (Månadslön)
 • Pro rata faktor: Antal kalenderdagar i anställning i månad / antal kalenderdagar i månad. 
 • Deltid baserad på dagar: Antal arbetsdagar per vecka enligt tidsschema / 5 dagar (basvärde B20035)

 

Procentregeln

mceclip3.png

I det här exemplet började den anställde arbeta den 1 januari, han har en timlön på 300 och semesterrätten är 25 dagar. Företaget har förskottslön med semesterår april-mars. Vi har precis gjort ett semesterårsskifte och nuvarande period är 5. 

Den anställde har efter 3 månader tjänat totalt 93 600 (B10306 + B10800), 12% av det beloppet motsvarar intjänad semesterlön på 11 232 som i semesterårsavslutet blir årets belopp. Den intjänade semesterlönen / årets semesterdagar (6.16) ger ett värde på värde/dag till 1823,38.  

Tooltip (i)

 • Årets semesterdagar: Antal dagar i tjänst / 365 * semesterrätt = 6,16 
 • Värde/dag: Totalt intjänat belopp i föregående sem. år (B10306 + B10800) x % inställning / årets semesterdagar =1823,38
 • Intjänat belopp nuvarande semesterår: (B10306 + B10800) x % inställning = 7200 
 • Semesterskuld: Årets semesterdagar x värde/dag + intjänat belopp nuvarande semesterår

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...