Bankgirot

Anställda som har ett bankkontonummer inlagt kommer vid varje lönekörning med i Bankgirofilen. Lönefilen kan enkelt laddas ned i Nmbrs och laddas upp hos banken för att göra utbetalningar till svenska bankkonton. 

I dagsläget stöttar Nmbrs antingen att de anställda har bankkontonummer inlagt för att inkluderas i Bankgirofilen, alternativt att IBAN är inlagt när utbetalningsmetoden är SEPA. Du bör välja en av dessa utbetalningsmetoder som ska gälla för alla anställda inom företaget.

Lönedokument

Bankgirot filen hittar du bland lönedokumenten. Lönedokumenten finns tillgängliga under fliken 'Lönekörning' i modulen 'Lönedokument', på företagsnivå. Rapporten skapas i samband med en lönekörning och speglar värdena i lönekörningen.

mceclip0.png

 

Bankkontonummer företag

För att ha möjligheten att skapa en giltig bankgirofil som kan laddas upp hos banken måste företaget ha ett 'Bankgirot Kundnummer' samt 'Bankgironummer' inlagt. Du hittar modulen för 'Bankkonto' på företagsnivå under fliken 'Generell'. 

mceclip1.png

 

Bankkontonummer anställd

I 'Personlig info' på anställdnivå lägger du in den anställdes bankkontonummer. 

mceclip1.png

Observera: För anställda som har Swedbank konton, se nedstående kolumner.

  När clearingnummer börjar med “8” När clearingnummer börjar med “7"
  8CCCCznnnnnnnnn (alltid 15 siffror) 7CCCnnnnnnn
  C=clearingnummer 5 siffror C=clearingnummer 4 siffror
  n=kontonummer, z=nollutfyllnad n=kontonummer
  ex: 832790012345678 ex: 71041234567

 

Ändra utbetalningsdatum 

Om du önskar ändra utbetalningsdatum kan detta göras direkt i dokumentet, innan filen har laddats ner. Enligt default är datumet inställt på den 25:e i månaden, såvida den 25:e inte inträffar under en helgdag. Du kan också ändra default datumet i modulen 'Företagsinställningar' under fliken 'Generell' på företagsnivå. 

mceclip3.png

 

Ladda ned filen

Bankgirot-filen kan laddas ned i .txt format som sedan kan laddas upp via internetbanken. Klicka på 'Ladda ner bankgirofil' direkt i dokumentet. 

mceclip4.png

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...