Lägg till dokument

Dokument kan lagras på olika nivåer i Nmbrs-applikationen. Denna funktion kan användas för att lagra dokument på en logisk plats för eget bruk eller för informationsdelning.
 1. Dokument på olika nivåer
 2. Lägg till dokument
 3. Inloggning anställd

Dokument på olika nivåer

Du kan lägga till ett dokument till ett företag eller en anställd. För att göra detta, gå till den nivå som du vill lägga till dokumentet på och klicka på koncernhandlingar på koncernnivå, Företagsdokument på företagsnivå eller Anställda dokument på anställdsnivå. På alla nivåer är dokumenten också lättillgängliga via gem i det horisontella navigeringsfältet.

 

Lägg till dokument

I situationen nedan har handlingarna på företagsnivå tagits som exempel. Att lägga till ett dokument fungerar på samma sätt på de andra nivåerna. Obs! Du kan bara lägga till ett dokument åt gången.

1. Klicka på Lägg till företagsdokument. Då öppnas följande popup: Screenshot_5.png

2. Välj en fil eller dra en fil till det här området.

3. Välj dokumenttyp, följande alternativ är möjliga:

Koncern och företagsnivå:

 • Företagslogga
 • Kontrakt
 • Instruktionsmanual
 • Ge data för löneskatter
 • Mutationsform
 • Annat
 • Arbetstillstånd

Anställdsnivå:

 • Curfew
 • Kontrakt
 • CV
 • diplom
 • Foto
 • Foto anställd
 • ID handling
 • Ge data för löneskatter
 • Motivationsbrev
 • Annat
 • Schema

4.Med hjälp av plustecknet (+) kan du lägga till din egen typ.

5. Ange om de anställda får se dokumentet i sin Nmbrs-portal.

6. Klicka på spara.

 

Observera:

 • Beroende på vilken sida du lägger till ett dokument kommer en separat mapp att skapas. Till exempel när ett dokument läggs till i "Utbildning" skapas (eller kompletteras) en separat mapp för detta hos aktuell medarbetare.
 • När du lägger till ett dokument på koncernnivå och anger att det måste vara synligt för den anställde, blir detta dokument synligt för alla anställda hos koncernen. Du kan hitta/radera dokumentet igen på koncernnivå.
 • När du lägger till ett dokument på företagsnivå och anger att det ska vara synligt för medarbetaren blir detta dokument synligt för alla anställda på företaget. Du kan hitta/ta bort dokumentet igen på företagsnivå.
 • Den maximala filstorleken per dokument är 15 MB.
 • Om en anställd ännu inte är anställd eller har varit anställd i 0 månader, kommer du inte att se dokumenten för denna anställd på företagsnivå.
 • Den anställde som ännu inte är anställd har visserligen tillgång till de företagshandlingar som har gjorts synliga för de anställda.
 • Dokumenten är sorterade i alfabetisk ordning, du kan inte sortera dem själv.
 • Du kan lägga till/ladda ner ett dokument åt gången.

Anställd inloggning

När du lägger till ett dokument kan du välja att göra dokumentet synligt för medarbetaren. Det här alternativet är tillgängligt på alla nivåer. När alternativet är valt på "Ja", kommer dokumentet att synas i "Dokument" dashlet i personalens inloggning.

Videos

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...