Lönebesked Löneart beskrivning

Beskrivningen av en lönedel kan ändras, denna beskrivning kommer då att visas på lönebeskedet.

Beskrivningen av en timkod kan också ändras, men en timkod återspeglas aldrig på lönebeskedet. En timkod har utdata på en lönedel, i detta fall måste du även ändra motsvarande lönedel.

 

Nedan hittar du ett exempel på en timkod och motsvarande lönedel. Om du bara behöver ändra beskrivningen av en lönedel kan du hoppa över den första delen.

Ändra beskrivningen av timkoden 

Gå till den timmodell där du vill ändra timkoden, klicka sedan på den aktuella timkoden så ser du skärmen nedan.

 

225.png

 

  1. I det här exemplet kommer vi att ändra beskrivningen av timkoden '3550| Semesterersättning.
  2. Klicka på timkoden och på "ändra beskrivning".
  3. Du kan ändra beskrivningen i popup-skärmen, i det här exemplet ändrar vi detta till "semesterbetalningstider".

 

När du har sparat beskrivningen ser den ut så här:

 

226.png

 

  1. Beskrivningen av timkoden har ändrats till "semesterbetalningstimmar".
  2. Beskrivningen av motsvarande lönedel har inte ändrats, detta är fortfarande "Semesterersättning", Lönebeskedet kommer fortfarande att spegla den gamla beskrivningen i detta fall. Nedan hittar du ytterligare information om hur du ändrar denna beskrivning.

 

Ändring av lönedelsbeskrivningen 

Gå till den lönemodell som du vill ändra lönedelen av och klicka sedan på aktuell lönedel. Du kommer då att se skärmen som visas nedan:

Du kan eventuellt fortfarande behöva lägga till lönedelen i lönemodellen.

 

227.png

 

  1. Välj den lönemodell du vill använda
  2. Välj den lönedel som du vill ändra beskrivningen av.
  3. Klicka på 'Ändra lönekodsbeskrivning'.
  4. Ändra beskrivningen. I exemplet kommer vi att ändra detta till 'semesterbetalning' och trycka på "spara"

 

Ange timmar och visning på lönebesked

När du nu anger (ytterligare) timmar för en anställd kommer den nya beskrivningen att visas:

 

228.png

 1. Gå till anställdnivå

 2. Klicka på + i "Extra timmar/dagar-modellen"

 3. Välj timtyp och timmar

 

Beskrivningen kommer även att ändras på lönebeskedet:

Observera: Beskrivningen på lönebeskedet kan inte ändras i efterhand. Denna ändring kommer först på nästa lönebesked (lönehandlingar).

 

229.png

 

 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...