Klienten har avbrutit: avsluta administrationen

När en kund har upphört kan du utföra följande åtgärder för att ta bort honom från listan över koncerner/företag och för att avsluta faktureringen:

Avsluta period

Du anger den senaste perioden som har behandlats för detta företag under 'Slutperiod' under 'Företagsinställningar' på fliken 'Inställningar' på företagsnivå. Som ett resultat av detta kommer årsredovisningen redan att upprättas och göras tillgänglig under Lönedokument. De anställda kommer även att kunna se sin årsredovisning i sin ESS.

Screen_Shot_2018-10-24_at_13.53.53.png

Screen_Shot_2018-10-24_at_13.54.51.png

Fakturering

Om du fakturerar kunden via faktureringsmodulen som erbjuds av Nmbrs måste du lägga till en ny servicenivå på högsta nivå. Du kan t.ex. kalla detta "Utgått" och du lägger inte längre till produkter här. För att skapa en ny servicenivå, gå till 'Service level management' under 'Fakturering' på masternivå.

Screen_Shot_2018-10-24_at_13.57.09.png

Efter att du har skapat den nya servicenivån kan du aktivera denna på koncernnivå genom att gå till 'Service Level' under 'Information'. Du aktiverar den nya servicenivån under perioden efter att bokföringen har avslutats.

Screen_Shot_2018-10-24_at_14.07.20.png

Koncernhantering

I sinom tid kanske du inte längre vill se kunden i din lista över koncerner och företag. Om så är fallet kan du ställa in klienten till 'dold' under 'Koncernhantering' på huvudnivå under fliken Inställningar. Detta kan alltid ångras genom att göra klienten "synlig" igen. Observera: om kunden fortfarande har tillgång till sin bokföring kommer detta inte längre att vara möjligt när statusen är "dold".

Screen_Shot_2018-10-24_at_14.02.04.png

Användarkonto

Anställdas inloggningar kan raderas och vid behov skapas igen som lönebevis. På så sätt kan de anställda hålla reda på sin lönebesked och årsredovisning, men önskemål och ändringar kan inte längre göras.

Signaler

Om du har angett ett slutdatum kommer automatiska aviseringar inte längre att skickas från det datumet. Detta gäller inte åtgärdspunkter. Dessa är schemalagda för en specifik dag, oavsett slutperioden för företaget, och kan fortfarande användas även när kunden har upphört. Du kan själv avmarkera eller ta bort åtgärdspunkterna.

Löneskattedeklaration via automatiskt workflow

När ett företag avvecklas måste åtgärderna för lönedeklaration inom arbetsflödet avaktiveras. Om dessa åtgärder inte är markerade som aktiva skickas inga meddelanden angående lönedeklarationen för nedlagd bokföring. Inom en snar framtid kommer vi att implementera en ändring så att manuell avaktivering inte längre är nödvändig.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...