Lägg till en ny anställd

Det finns flera sätt att lägga till en ny medarbetare i Visma Nmbrs: via 'Guiden för nya medarbetare' eller genom att kopiera en befintlig anställd. Du kan också ange flera anställda med hjälp av importfunktionen.

Att definiera en eller flera Default-anställda kan vara en avsevärd tidsbesparing när man anställer flera nya medarbetare.

Observera! Om du har skapat en ny medarbetare vars serviceintervall påbörjas efter den aktuella perioden, kommer denna inte att synas direkt i medarbetarlistan. Det beror på att personalens serviceintervall inte har börjat ännu. Denna medarbetare hittar du via filtret som du sedan kan ställa in på start/slut serviceintervall. Klicka på Spara så ser du medarbetaren.

 1. Lägg till en ny anställd med wizard
 2. Kopiera en befintlig anställde
 3. Importera en anställd
 4. Minsta nödvändiga data

Lägg till en ny anställd med wizard

Om du vill använda guiden kan du göra detta genom att välja 'Åtgärder' -> 'Ny anställd' på företagsnivå.

När du har skapat en standardanställd väljer du denna i alternativet Standardanställd. Ange sedan den anställdes personuppgifter. När du klickar på Nästa, verifieras uppgifterna automatiskt. En varning visas om det finns en ofullständig inmatning.

Efter att guiden är klar kan namnet som ska stå på lönebeskedet skrivas in i personuppgiftspanelen.

I steg 2 fyller du i anställningsavtalets uppgifter: åtminstone start- och (i förekommande fall) slutdatum för avtalet och om löneskatteavdrag tillämpas. Här kan du även välja kategorier som avdelning och roll.

 • Om den anställdes startdatum är tidigare än företagets startperiod, lämna bara startdatumet i den period du anger. När du har slutfört guiden helt kan du radera anställningskontraktsuppgifterna och ange dem igen med korrekt startdatum!
 • Om en anställd börjar arbeta efter den aktuella perioden kan du ställa in den aktuella perioden till önskad månad innan du väljer guiden "i tjänst". Du kan sedan gå igenom samma steg.
  OBS: Den anställde kommer att betraktas som inte i aktiv tjänst under perioden innan tjänsten påbörjas.

 • Alla anställda som är aktivt anställda under den period som körs kommer att ingå i den aktuella körningen. Om ingen lön och/eller timmar anges genereras en blankett. Detta är nödvändigt eftersom anställda med ett aktivt anställningsavtal ska finnas med i löneskattedeklarationen.

Om du har valt en standardanställd i steg 1, skrivs standarddata in i steg 3.

 • Här kan du lägga in medarbetarens schema. Om den anställde är timavlönad sätter du alla schematimmar till 0. Obs: för en anställd som tillträder tjänst halvvägs i perioden anger du fortfarande heltids- eller deltidslista och lön som en hel period!
 • Du anger då den anställdes periodlön. Du kan välja mellan olika lönealternativ.
 • Välj lönetabell (om tillämpligt) här.
 • Här kan du ange medarbetarens fasta lönedelar och värdet. Om någon påbörjar service halvvägs genom perioden, aktivera Pro rata-rutan. I detta fall kommer lönedelen att beräknas pro rata endast för denna anställningsperiod; under de efterföljande perioderna kommer det att vara hela beloppet som det har angetts.
  Klicka sedan på plustecknet för att lägga till ersättningen permanent.

I steg 4 anger du datumen för de genomförda och planerade åtgärdspunkterna; kontrollera dem om de redan är klara. Klicka sedan på Slutför för att spara uppgifterna om den här medarbetaren.

När alla uppgifter har angetts korrekt visas fyra gröna bockar. Klicka på "Gå till anställd" för att gå till denna medarbetare om du vill ändra några andra uppgifter eller se det interaktiva lönebeskedet.

Nedan finns en rörlig bild som kort visar hur man använder filtren. Öppna denna GIF i en ny webbläsarflik (högerklicka---> Öppna bild på en ny flik) för att se det här klippet i större storlek:

add_employee.gif

Kopiera en befintlig anställd

Inom Visma Nmbrs kan du kopiera en anställd via en guide. Den här guiden finns på företags- och anställdsnivå under "Åtgärder":

5.png

 

Väl i guiden kan du välja en befintlig anställd och sedan klicka på "Nästa":

6.PNG

Data för den valda medarbetaren kommer att visas i guiden:

7.PNG

Gå igenom guiden och ändra data vid behov.

Importera en anställd

Med importfunktionen kan flera anställda behandlas samtidigt. Detta görs genom att fylla i en Excel-fil med alla uppgifter om de anställda du vill ange. Du kan sedan gå in i Excel-filen med hjälp av importfunktionen på företagsnivå.

Referera denna artikel för mer information.

Minsta nödvändiga data

Efter att ha skapat en anställd behöver du ange flera uppgifter innan du kan ta med den nyanställde i lönekörningen. Listan nedan visar vilka dashlets som ska fyllas i hela tiden från och med den period då medarbetaren börjar tjänstgöra.

Anställd serviceintervall och kontrakt

Se till att panelerna "Start/Slut tjänst" och "Kontrakt" är ifyllda från den period som medarbetaren påbörjar tjänsten. Du kan ange denna information i dashlet "Anställningsavtal". För att komma till denna dashlet, klicka på menyknappen uppe till höger på skärmen och gå till "Anställningsavtal".

10.png

Schema

Du hittar schemat igen på medarbetarnivå via menyknappen uppe till höger på skärmen. Klicka sedan på "Schemalägg" i kategorin "Anställningsavtal". Du måste fylla i denna dashlet även om en anställd arbetar utan schema. I det här fallet anger du 0 timmar för alla dagar.

11.png

Löneskatter 

Följande dashlet (Inställningar för löneskatt) hittar du på anställdnivå via menyknappen uppe till höger på skärmen. Gå sedan till "Löneskattinställningar" i kategorin "Allmänt".

Inställningar för löneskatt för anställda

Om du klickar på modellen kommer ett popup-fönster upp, där du kan ställa in uppgifter om löneskatt. De flesta uppgifterna fylls i automatiskt. Se till att du fyller i alla relevanta fält.

12.PNG

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...