Skapa ett huvudbokskontoschema

Den här artikeln handlar om att skapa och tillämpa huvudbokskontoscheman.

Uppdatering: Det finns ett nytt filter tillgängligt för fliken "lönekoder". Se steg 5 för mer information.

Anmärkning för revisorer: När du skapar ett huvudbokskontoschema på inställningsfliken på Masternivå blir huvudbokskontoschemat tillgängligt för alla koncerner. I så fall skulle alla dina kunder kunna se och/eller lägga märke till eventuella ändringar. Om du vill justera ett huvudbokskontosystem för endast en koncern kan du skapa ett huvudbokskontosystem på koncernnivå.

(Denna anmärkning är inte tillämplig på företagskunder)

 

Alternativ när du skapar ett individuellt schema

Visma Nmbrs innehåller ett standardiserat huvudbokskontoschema:

  • [På masternivå under 'Systemlöneinställningar'] Huvudbokschema (kompakt)

    193.png

Detta huvudbokschema kan användas för journalanteckningarna.

Dessutom är det möjligt att skapa ett individuellt huvudboksschema under 'Master Payroll Settings'. Du har då tre alternativ:

1. Kopiera huvudbokregler

När du skapar ett nytt individuellt schema rekommenderar vi att du kopierar reglerna (huvudbokskonton) från det standardschema som Visma Nmbrs har tillgängligt. Om du kopierar reglerna kan du efter kopiering justera alla huvudbokskonton och lönekoder.

210.png

2. Länka huvudbokregler

Om du kopplar GL-regler från huvudbokskontona till ett annat / Huvudbokskontoschema kan du inte justera lönekoder eller ta bort huvudbokskonton, men huvudboksnummer kan justeras. En justering i huvudbokskontoschemat som reglerna är kopplade till genererar automatiskt samma justering i det nya huvudbokskontoschemat.

209.png

3. Börja med ett tomt schema

Naturligtvis kan du också börja med ett helt tomt schema, men det är ganska tidskrävande att lägga till alla erforderliga lönekoder och huvudbokskonton. I det här fallet är det bekvämare att kopiera och anpassa standardschemat "Standardkontoschema (kompakt)". Se punkt 1.

189.png

Lägg till ett nytt schema

1. För att skapa ett nytt huvudbokskontoschema, gå till fliken Inställningar (1) och klicka på 'General Account Scheme' under 'Master Löneinställningar' (2):

302.png
 
2. Klicka på "Lägg till nytt schema"

194.png

 

3. Ange namnet på det nya schemat, kopiera, om så krävs, reglerna för ett befintligt kontoschema och klicka på "Spara":

210.png

 

Huvudbokskonton och lönekoder

4. Klicka på fliken 'General Account' (1) och välj ett schema (2). För att skapa ett nytt huvudbokskonto, klicka på 'Lägg till huvudbokskonto' (3). Det är även möjligt att justera ett befintligt huvudbokskonto genom att klicka på detta.

196.png
 
 
När du lägger till en rad: ange numret på den nya eller ändrade raden och en beskrivning och klicka sedan på "Spara". Det är möjligt att fylla i dessa fält alfanumeriskt. Till exempel A1700.
197.png

 

5. Klicka på fliken 'Lönekoder', välj rätt system och lönemodell. Använd filtret för att välja specifika lönekoder eller alla om det behövs. Om du filtrerar på lönemodellen visar den de valda lönekoderna för den specifika lönemodellen. Om du inte hittar en lönekod, välj att filtrera på Master Wage Model i Lönemodellfiltret. Filtret tillåter också att filtrera på debet- eller kreditkonton. Välj alternativet "alla" om du vill ladda alla alternativ.

 

global.gif

 
6. Välj önskade debet- och kreditnummer och klicka på "Spara":
199.png

 

Länka ett schema till ett företag

1. Via fliken 'Utforskare', gå till företagsnivå (1) och klicka på menyknappen (2) längst upp till höger på skärmen. Klicka sedan på 'Ledger Scheme' (3) under kategorin 'Löneinställningar':

200.png
Observera: När du har skapat ett huvudbokskontoschema och du vill koppla det i efterhand måste du först ändra period och öppna låset (3).
 
 
 
2. Välj önskat huvudbokschema och klicka på "Spara":
201.png

Det nya systemet har nu kopplats till företaget.

 

Uppdatering av journalanteckningar

De befintliga journalanteckningarna är fortfarande kopplade till det gamla schemat. För att rätta till detta och tillämpa de justerade huvudbokskontonumren i efterhand, gå till 'Allmänt -> Företagsinställningar' på företagsnivå via menyknappen och klicka på 'Radera innehållsjournalanteckningar'.

202.png

De aktuella journalanteckningarna kommer att raderas och nya journalanteckningar, baserat på det nya schemat, skapas automatiskt.

  

Tillämpa ändringar i huvudbokschemat

När justeringar görs i ett huvudbokskontoschema som redan är i drift, eller ett annat schema väljs under en tidigare period på företagsnivå, påverkar det journalposterna. För att visa de faktiska justeringarna i journalanteckningarna måste dessa räknas om.

Av ovanstående anledning markeras journalanteckningar som inkonsekventa när en justering görs i ett huvudbokskontoschema. Denna markering resulterar i en omräkning av journalanteckningarna när de öppnas i lönehandlingarna eller när en körning är gjord.

 

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...