Användarkonton

Den här artikeln förklarar hur man ger anställda, chefer och kollegor tillgång till Visma Nmbrs. Du kan ange exakt vilka nivåer och vilka instrumentpaneler användaren får se och redigera. Detta görs genom att välja, skapa eller anpassa vad vi kallar en användarmall.

 

(För redovisningsekonomer finns information om att bevilja tillgång till kunder i artikeln Debtor management)

Ämnena är:

Employee self-service (ESS)

Visma Nmbrs erbjuder två inloggningstyper för anställda (Employee Self Service, eller ESS): Employee Login (ESS) och Payslip Viewer (ESS). Detta gör det möjligt för anställda att se sina personliga uppgifter, ledighet, frånvaro och lönebesked på en dator eller smartphone, var som helst och när som helst. Anställda kan också ansöka om ledighet och/eller lämna in deklarationer.

 

Manager self-service (MSS)

För chefer finns en Manager-inloggning (Manager Self Service, eller MSS). Med hjälp av denna inloggning kan chefer styra olika HR-processer som att godkänna ledighetsförfrågningar, hantera personalfilerna och registrera ny personal.

 

Ge tillgång till kollegor

För redovisningsekonomer:
Som redovisningsekonom kan du skapa ett inloggningskonto för kollegor, vilket ger var och en tillgång till en eller flera koncerner i Visma Nmbrs.

 

För företagskunder:
Som företagskund kan du skapa ett inloggningskonto för en användare i din organisation som behöver tillgång till din Visma Nmbrs-administration..

 

Ge kunder åtkomst (för redovisningsekonomer)

Visma Nmbrs erbjuder tre olika scenarier som du som redovisningsekonom kan erbjuda din kund. Scenariot avgör vilka aktiviteter som utförs av dig eller av din kund. Att välja ett scenario är inte bindande och kan ändras. De grundläggande scenarierna, på kundnivå, kan också anpassas för den specifika situationen.

Nedan följer en beskrivning av vad kunden/redovisningsekonomen kan göra i varje scenario.

Mallscenario 1: Dokumentvisare

Avsedd för kunder som vill lägga ut hela sin HR- och lönehantering. För detta måste du använda mall: Scenario 1 dokumentvisare.

 

Mall Scenario 2: Löneinmatning + begäran om lönekörning

Avsedd för kunder som själva använder HR-tjänster och vill överlåta bearbetningen av svåra mutationer och den månatliga revisionen till redovisningsekonomen.


För detta ska du använda Mall: Scenario 2 Löneinmatning + lönekörningsförfrågan: Scenario 2 Löneinmatning + lönekörningsfrågan.

 

Mallscenario 3: Företagsadministratör

Avsedd för kunder som vill ha ett online HR lönesystem men vars HR och löneinställningar hanteras av redovisningsekonomen:
För detta bör du använda Mall: Scenario 3 Företagsadministratör.

Du kan endast ändra de befintliga mallarna genom att stänga av vissa behörigheter; du kan inte lägga till behörigheter. Det är dock möjligt att skapa dina egna mallar så att du kan ställa in behörigheter precis som du vill. Du kan skapa flera mallar för flera användare.

Standardmallar

Visma Nmbrs har några standardmallar som beskrivs nedan.

  • Managerinloggninsmall: visar endast uppgifterna för de anställda under hens ledning.
  • Inloggningsmall för anställda: Möjliga funktioner inkluderar visning av personuppgifter, hantering av tidsregistrering, visning och begäran om ledighet samt visning och nedladdning av lönebesked.
  • Payslip Viewer mall: Den anställde har endast tillgång till sina lönebesked per period.
 
Redovisningsekonomer:
För anställda på ditt eget kontor finns följande standardrevisormallar (med koncernhantering eller koncernvisning) tillgängliga:

Företagskunder:

 

För anställda i din egen organisation finns följande standard affärsmallar tillgängliga:
  • Löneproffs: Kan modifiera allt på högsta nivå förutom ledighet, frånvaro och inställningar.

  • Business Viewer: kan se alla tillgängliga HR- och lönedokument och har läsbehörighet för alla lönerelaterade dashlets.
  • HR Professional: Tillgång till alla nivåer och HR-rapporter. Kan ändra mycket av en anställds data, inklusive ledighet, frånvaro och kontrakt. Har inga behörigheter för att ändra lönedata och lönekomponenter. Kan inte köra eller göra returer.

 

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...