Aviseringar kan inte mottas av användaren

När man inte kan ta emot en avisering som kommer från Nmbrs-applikationen kan det bero på flera orsaker. Följande lista beskriver de vanligaste orsakerna.

  1. Aviseringen har inte skapats
  2. Ett skiljetecken har av misstag lagts till i mottagarens namn 
  3. Fel e-postadress har angivits

Obs: Om e-postmeddelandet syns i de skickade signalerna betyder det att e-postmeddelandet har “lämnat” Nmbrs och har skickats från applikationen (förutom när orsak 2 och 3 förhindrar detta). Nmbrs har inget inflytande på behandlingen av e-postmeddelanden. Se följande artikel i händelse av att e-postmeddelandena inte kommer fram korrekt.

Orsak
Aviseringen har varken skapats eller sänts och därför kan den inte tas emot.

Spårning

Navigera till “Skickade Aviseringar” för att kontrollera om de relevanta aviseringarna har skapats och skickats. 

Screenshot_2022-05-25_at_09.50.07.png

Lösningen
Om aviseringen inte har skapats beror det på ett annat problem. Granska då inställningarna och spåra stegen som togs när aviseringen skapades för att identifiera vad som kan ha lett till  att aviseringen inte beter sig som väntat. Exempelvis;

  • Om aviseringen har att göra med ett avvikelseformulär kan du kontrollera för att se om formuläret över huvud taget hade skapats
  • HR avisering: undersök inställningarna för HR aviseringar på koncern nivå.

2. Ett skiljetecken har av misstag lagts till i mottagarens namn 

Orsak

Ett skiljetecken har lagts till i mottagarens namn, detta orsakar problem vid sammanställning av e-postmeddelandet. Det angivna namnet används som “hälsningsfras” i aviseringen och därför kan skiljetecken inte användas i en persons namn.

Spårning

Hör gärna efter med mottagaren om ett skiljetecken har lagts till i namnet. Exemplet nedan visar hur det ser ut för en anställd. Ingen avisering kommer att skickas när du skapar en inloggning för denna medarbetare.

mceclip0.png

Lösning

Ta bort skiljetecken i modulen där mottagarens namn visas. Efter detta måste en ny signal skapas.

 

3. Fel e-postaddress har angivits 

Orsak

En felaktig e-postadress har angivits, vilket gör att e-postsaviseringen inte kan tas emot.

Spårning

Se modulen för skickade aviseringar för att kontrollera om de relevanta signalerna har skapats och skickats korrekt. Genom att klicka på en av aviseringarna kan du se information om mottagaren. 

mceclip1.png

Lösning

Ange rätt e-postadress i modulen “Användarkonton” på koncernnivån. Den  gamla inmatningen måste först raderas innan en ny skapas.

Kommentarer

Kunskapsportal

updates

Nyheter / uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna från Nmbrs.

Communities

Sociala medier

Håll dig uppdaterad om Visma Nmbrs senaste nyheter genom att följa oss på sociala medier och läsa vår blogg.

satisfaction

E-Learning

Vill du veta mer om Visma Nmbrs?

Our E-learning offers.

Läs mer...